Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Mezinárodní konference 2022: JEDNO – zdraví, životní prostředí, společnost do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality
Odborné akce

Mezinárodní konference 2022: JEDNO – zdraví, životní prostředí, společnost

Vydáno: 8.2.2021
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Konference se bude konat 21. - 24. 6. 2022 v Bruselu a online.

Potravinové systémy leží na křižovatce mnoha kritických problémů a výzev, kterým dnes čelíme: od boje proti změně klimatu přes zastavení či omezení ztráty biologické rozmanitosti až po snižování odpadu.

Řešení těchto výzev vyžaduje naléhavá opatření, jak je mimo jiné stanoveno v cílech udržitelné budoucnosti, které jsou jádrem rozvojových cílů OSN (Development Goals) a “ekologického” přístupu a jednání Evropské komise. Úřad EFSA se zavazuje podporovat tyto cíle ve spolupráci s dalšími agenturami EU, členskými státy a mezinárodními partnery.

Jak se bude vyvíjet věda týkající se hodnocení rizik v příštích letech, aby reagovala na tyto výzvy? Stále více se ukazuje, že zdraví lidí, zvířat a životního prostředí je neoddělitelně spjato, což znamená, že věda související s hodnocením rizik se nemůže omezit jen na bezpečnost potravin či krmiv. Musí mít širší perspektivu a musí se zaměřit směrem k přístupu „jedno zdraví - jedno prostředí”.

Proto bude vědecký program konference “JEDNO – zdraví, životní prostředí, společnost” (ONE - Health, Environment, Society - Conference 2022), která se koná v Bruselu a online od 21. do 24. června 2022, vytvářen Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) ve spolupráci s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA), Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA), Evropskou lékovou agenturou (EMA) a Společným výzkumným střediskem Evropské komise (Joint Research Centre, JRC).

Ke společné přípravě vědeckého programu budou rovněž přizvány členské státy EU, mezinárodní partneři úřadu EFSA a vědci. Spojením a propojením vědců s různým zázemím a odbornými znalostmi bude konference významnou příležitostí ke sdílení znalostí a bude tak moci přispět k zásadní debatě zaměřené na klíčová témata politické agendy EU.

V souladu s hlavními principy udržitelnosti se konference bude konat v hybridním formátu, který umožní distanční účast, čímž bude zajištěn široký dosah při současném snížení emisí způsobených cestováním.

Hlavní témata a cíle konference

  • Zkoumání bezpečnosti potravin a krmiv z širší perspektivy udržitelnosti

  • Zkoumání možného vývoje ve vědě o hodnocení rizik

  • Úvahy o budoucích strategických cílech a směrech pro regulační vědu

  • Přispěvek k novým politickým cílům, jako je Zelená dohoda EU (Green Deal) a její prováděcí strategie

 

Klíčová data a termíny konference

  • květen / červen 2021: zahájení výzvy k předkládání abstraktů pro ústní a posterové prezentace

  • září 2021: termín pro zaslání abstraktů

  • leden 2022: zahájení registrace

  • 21. – 24. června 2022: konference

 

Další podrobnosti k programu, registraci a výzvě k abstraktům budou následovat.

Zájemci mohou sledovat webové stránky konference a zaslat organizátorům svoje kontaktní údaje kliknutím na tlačítko registrace, pokud si přejí být upozorněni, jakmile budou k dispozici další informace.

Webové stránky úřadu EFSA:
https://www.efsa.europa.eu/en/news/one-health-environment-society-conference-2022

Webové stránky konference:
https://www.one2022.eu/

Další informace o společném vědeckém programu lze najít na webových stránkách partnerů konference.

 

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021