Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Mezinárodní konference Chemical Reactions in Foods VIII (CRF 2017) do kategorie

Akce tuzemské > Akce tuzemské> Akce - Archiv> Akce - Archiv
Aktuality > Aktuality

Mezinárodní konference Chemical Reactions in Foods VIII (CRF 2017)

Vydáno: 5.1.2017
Tisk článku
Autor: VŠCHT
Mezinárodní konference se bude konat 15.-17. 2. 2017 v Praze.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha) je hlavním organizátorem 8. mezinárodní konference „Chemical Reactions in Foods VIII (CRF 2017)“, kterou pořádá ve spolupráci s Universitá del Piemonte Orientale “A. Avogadro” (UPO, Dip. di Scienze del Farmaco), Novara, Itálie, a pod záštitou Food Chemistry Division, EuCheMS a ministra zemědělství Mariana Jurečky.  

V průběhu odborného programu konference CRF 2017 se přední odborníci zaměří, v rámci níže uvedených témat, na prezentaci nejnovějších vědeckých poznatků o reakcích složek potravin během zpracování a skladování, a jejich vlivu na kvalitu a bezpečnost produktů a zdraví konzumentů:

  • Chemické reakce ve zpracovaných / skladovaných potravinách

(nové poznatky o reakcích a interakcích složek potravin za různých podmínek zpracování / skladování; pokročilé analytické strategie pro podrobné studie o změnách složek potravin; prediktivní modelování)

  • Moderní strategie pro výrobu vysoce kvalitních potravin, zvýšení jejich trvanlivosti a bezpečnosti

(současné trendy v potravinářské výrobě, zpracování, balení a distribuci; vliv nových technologií na reakce vedoucí ke zlepšení nutriční hodnoty, senzorické kvality a bezpečnosti; moderní analytické techniky využitelné pro charakterizaci těchto ukazatelů)

  • Chemické reakce týkající se látek zlepšujících vlastnosti potravin (přídatné látky, enzymy, aromata); snižování hladin kontaminujících látek a jejich reziduí v potravinách

(reakce a interakce přírodních potravinářských aditiv, aromat, barviv a dalších přídatných látek v potravinách; prevence vzniku procesních kontaminantů; popis mechanismů pro snížení hladin kontaminantů / reziduí napříč celým řetězcem výroby potravin)

  • Biologicky aktivní složky v potravinářských plodinách a výrobcích z nich

(strategie zaměřené na screening bioaktivity; využití „omics“ technologií; faktory ovlivňující vznik / ztrátu zdraví prospěšných látek; hodnocení jejich stability a změn při posklizňovém zpracování)

  • Chemie v pozadí výroby potravin nového typu, rostlinných přípravků, doplňků stravy

(strategie bioprospekce; charakterizace složení a bezpečnosti; autentikace / odhalování podvodů, sledovatelnost původu; testování trvanlivosti)


Odbornou účast na konferenci přislíbily významné osobnosti v oboru, např. Thomas Henle (Technische Universität Dresden, Německo), Marina Heinonen (University of Helsinki, Finsko), Hans-Gerd Janssen (Unilever Research and Development, Nizozemsko), Beate Kettlitz (FoodDrinkEurope, Belgie), Vincenzo Fogliano (Wageningen University, Nizozemsko), Manuel Coimbra (University of Aveiro, Portugalsko), Barbara Siegmund (Graz University of Technology, Rakousko). 
 

Více informací o mezinárodní konferenci CRF 2017 je k dispozici na webových stránkách http://www.crf2017.eu/.

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021