Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Mezinárodní konference o nejistotě v oblasti analýzy rizika do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality
Odborné akce

Mezinárodní konference o nejistotě v oblasti analýzy rizika

Vydáno: 3.10.2018
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Konference je dvoudenním interaktivním setkáním a těšit se můžete například na různé odborné moderované rozhovory, posterové setkání, workshopy a další interaktivní zasedání. Uzávěrka: 13. 2. 2019.

BfR (Spolkový úřad pro hodnocení rizik) a EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) Vás zvou na mezinárodní konferenci o nejistotě v analýze rizik s podtitulem „Výzvy a pokroky v hodnocení, řízení a komunikaci nejistoty“.

Termín konání konference je 20. - 22. února 2019 v Berlíně. 

Na této konferenci se setkají mezinárodně uznávaní odborníci v oblasti teoretické a aplikované analýzy nejistoty se zaměřením na bezpečnost potravin, ochranu životního prostředí, zdraví při práci, zdraví zvířat a zdraví rostlin. 

Konference bude rovněž fórem pro diskusi o vědě, která stojí za analýzou nejistot, a přehlídkou nejlepších praktik při provádění a komunikaci analýzy nejistot, jakož i při řešení nejistoty při rozhodování. Spolupráce a sdílení zkušeností na konferenci je možností, jak zvýšit vzájemné porozumění a interakci partnerů v oblasti analýzy rizik a podpořit a zlepšit praxi analýzy nejistot.

 

Představena a diskutována bude široká škála témat včetně:

  • Nejistota z hlediska kognitivní vědy (kognitivní pohled na víru, znalosti a nejistotu, epistemická logika, kognitivní předsudky, perspektivy filozofie a psychologie)
  • Metody analýzy nejistoty (subjektivní pravděpodobnost, kvalitativní, kvantitativní a stupňovité přístupy, nejistota v důkazech z individuálních a agregovaných studií, systematický přehled, zkreslení publikováním, nedostatečná reprodukovatelnost, důkazová váha, analýza citlivosti)
  • Komunikace nejistot (dokumentace a vizualizace nejistot, vnímání rizika a nejistoty, cílová komunikace, vzdělávání, poučení, řešení strachu a nedůvěry, komunikační strategie)
  • Započítání nejistoty při rozhodování (dopad na řízení a regulaci rizika, teorie rozhodování, získané poznatky, zásada obezřetnosti)
  • Dialogy o nejistotě v otevřené společnosti (zprostředkování znalostí, role hráčů ve vědě, řízení, politika, demokracie, zainteresované strany, globální řízení, konfliktní zájmy, instrumentalizace nejistot, krize reprodukovatelnosti)

 

Registrace je nyní otevřena, termín uzávěrky je 13. února 2019. Přihlásit se můžete na webových stránkách BfR.


Návrhy témat workshopu a abstrakty lze předložit online do 21. října 2018.

Máte-li jakékoli dotazy, napište prosím na international@bfr.bund.de.

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021