Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Mezinárodní konference “The burden of mycotoxins on animal and human health” do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Odborné akce

Mezinárodní konference “The burden of mycotoxins on animal and human health”

Vydáno: 30.6.2017
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Informace úřadu EFSA o mezinárodní konferenci k problematice mykotoxinů.Národní institut zdraví v Římě (Istituto Superiore di Sanità) pořádá za podpory Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a italského Ministerstva zdravotnictví mezinárodní konferenci s názvem „Zátěž mykotoxinů na zdraví zvířat a lidí“. Konference se uskuteční v pátek 15. prosince 2017 v Auditoriu Ministerstva zdravotnictví, Řím.

Hlavní témata konference se budou zabývat dopady změn klimatu na růst plísní a produkci mykotoxinů, ale i preventivními a nápravnými opatřeními pro snížení či omezení těchto jevů. Zvláštní pozornost bude věnována roli biomonitorovacích studií při hodnocení expozice a rizika pro lidi, s důrazem na zvláště vnímavé skupiny populace jako jsou kojenci, batolata a děti.

Akce je vhodnou příležitostí k setkání pro všechny zainteresované skupiny a výzkumné pracovníky v agro-potravinářském řetězci, jenž čelí mnohostranným problémům, které systematicky představuje přítomnost mykotoxinů v plodinách. Konference poslouží jako platforma pro interakci mezi předními vědci z veřejných institucí, akademického prostředí a průmyslu, k diskusi o nejnovějším a nejslibnějším vývoji v hodnocení a řízení rizika, s důrazem na nejefektivnější preventivní přístupy v primární produkci, expozici „biomarkerů“ a na další aspekty, včetně ekonomických a etických otázek.

Registraci je otevřená do 17. listopadu 2017. K registraci je potřeba vyplnit přiložený formulář a zaslat ho na e-mailovou adresu infomyconference@iss.it.

Účast na konferenci je limitována maximálním možným počtem účastníků, což je 200 osob. Registrace bude probíhat na základě došlých registračních formulářů až do naplnění kapacity. 

Účast na konferenci je zdarma. 
 

Přílohy:Zdroj: KM EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021