Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Migrace formaldehydu z melaminových předmětů do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Migrace formaldehydu z melaminových předmětů

Vydáno: 2.7.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Výsledek monitoringu provedeného ve Velké Británii v roce 2008. 16 % vzorků nesplnilo požadavky EU.
Ve Velké Británii byly uveřejněny v roce 2004 výsledky monitoringu, v rámci kterého se testovalo 200 vzorků zboží přicházejícího do kontaktu s potravinami (50 vzorků byly předměty na bázi melaminu). U všech výrobků z melaminu se zjišťovala migrace formaldehydu.
Zjistilo se, že migrace formaldehydu u pěti testovaných vzorků melaminového zboží překročila legislativní limit pro formaldehyd a to 8–76krát. Nevyhovující vzorky vykazovaly ztrátu barvy nebo vytváření jamek na povrchu, který přicházel do kontaktu s látkou simulující potravinu nebo popraskání. Uvedené nevyhovující výrobky byly staženy z trhu ve Velké Británii a spotřebitelé, kteří je zakoupili, byli vyzváni k jejich vrácení. Všechny nevyhovující výrobky byly hlášeny v systému RASFF.
V roce 2006 byl obdobný průzkum proveden v Dánsku. U sedmi z deseti vzorků byla zjištěna migrace formaldehydu nebo melaminu nebo obou monomerů, přičemž úroveň migrace byla nižší než celkový specifický limit migrace (SML(T)) stanovený pro tyto monomery.
V roce 2008 provedli ve Velké Británii druhý monitoring, aby se zjistilo, zda se na trhu nevyskytují výrobky z melaminu, které nesplňují požadavky na tyto výrobky stanovené Evropskou komisí, tj. SML(T) ve výši 15 mg/kg (směrnice Komise č. 2002/72/ES). 
Zjistilo se, že 84 % vzorků splňovalo požadavky EU na migraci formaldehydu. U zbývajících osmi vzorků byla úroveň migrace formaldehydu z materiálu 6–65krát vyšší než je SML(T).
 
Zdroj: Food Additives and Contaminants 27, 2010, č. 6, s. 879–883
Objednávka kopie článku
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021