Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Minimalizace úletu přípravků do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Minimalizace úletu přípravků

Vydáno: 22.4.2013
Tisk článku
Autor: SRS
Informace SRS ze dne 18. 4. 2013.

Nežádoucí úlet aplikovaných přípravků při ošetřování zemědělských plodin a kultur proti škodlivým organismům je jedním z důležitých faktorů ovlivňujících efektivnost aplikace přípravků a patří k zásadním rizikům plynoucím z aplikace přípravků postřikem. Je také důležitým ukazatelem pro opatření k ochraně životního prostředí.

Pro omezení úletu přípravků slouží celá řada opatření včetně používání protiúletových zařízení, která mohou být hodnocena dle procenta redukce nežádoucího úletu při použití daného zařízení. Protiúletová klasifikace v ČR rozděluje zařízení k aplikaci přípravků do tří tříd omezení úletu, označených hodnotou 50%, 75% nebo 90%.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů, uvádí v článku 11 opatření pro ochranu vodního prostředí a pitné vody, kterým by mimo jiné mělo být zřízení přiměřeně velkých ochranných pásem pro ochranu zdrojů povrchové a podzemní vody a ochranných vzdáleností pro ochranu vodních organismů a dalších necílových organismů při aplikaci přípravků. Systém klasifikace profesionálních zařízení k aplikaci přípravků ve vztahu k omezení úletu lze využít pro zkracování stanovených ochranných vzdáleností.


Přílohy
:
Informace ke zkracování ochranných vzdáleností (PDF, 650 KB)
Příloha č. 1.1 Tabulky tříd omezení úletu - Polní plodiny
(PDF, 261 KB) Příloha č. 1.2 Tabulky tříd omezení úletu - Prostorové kultury (PDF, 245 KB)
Příloha č. 1.3 Tabulky tříd omezení úletu - Sortiment trysek pro prostorové kultury
(PDF, 100 KB)
Příloha č. 2 Tabulky zkrácení ochranných vzdáleností
(PDF, 590 KB)
Příloha č. 3 Příklady zkrácení ochranné vzdálenosti
(PDF, 580 KB)
Informační leták – Minimalizace úletů při aplikaci pesticidů
(PDF, 1017 KB)


Zdroj:  SRS

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021