Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Ministerstvo zemědělství opět vyhlašuje září Měsícem biopotravin a ekologického zemědělství! do kategorie

Aktuality > Aktuality
Biopotraviny (BIO)
Odborné akce

Ministerstvo zemědělství opět vyhlašuje září Měsícem biopotravin a ekologického zemědělství!

Vydáno: 7.8.2019
Tisk článku
Autor: MZe
Již 15. ročník kampaně představuje místní ekofarmy a výrobce biopotravin.

Ministerstvo zemědělství chce touto tradiční kampaní veřejnosti představit místní ekofarmy a výrobce biopotravin, jejichž počet i nabídka se rok od roku rozšiřuje v souladu s dynamicky rostoucím zájmem spotřebitelů. Je tedy vidět, že bio opravdu chutná. A proč je dobré i pro přírodu?

Biopotraviny jsou totiž produktem ekologického zemědělství

Na počátku zrodu každé potraviny s logem BIO stojí ekologický zemědělec. V dalších fázích výroby biopotraviny to je také zpracovatel, výrobce, obchodník, případně dovozce, ale i třeba chovatel včel. Ti všichni musí být podle platné legislativy registrovaní na Ministerstvu zemědělství, aby mohli své produkty označovat jako BIO, a musí splňovat také přísná pravidla české i evropské legislativy. Ta myslí na pěstování plodin, chov zvířat, léčení, ale i zpracování, označování, skladování či dovoz. Plnění pravidel je každoročně kontrolováno a až na základě prokázaného souladu dostává každá tato registrovaná osoba certifikát, který ji opravňuje k používání označení BIO na svých produktech. Jeho platnost si můžete ověřit i vy na www.eagri.cz/rep.

A čím přispívají přírodě?

Ekologický zemědělec se snaží hospodařit na půdě tak, aby ji udržel zdravou, úrodnou, živou, prostě takovou, která zůstane plodná i pro další  generace. Taková půda je také důležitá pro udržení vody, které v krajině čím dál více ubývá. Život v půdě je pro udržení vody v krajině i pro dlouhodobou úrodnost mimořádně důležitý. Není pravda, že ekologický zemědělec vůbec nehnojí nebo nesmí používat přípravky na ochranu rostlin. Hnojí organickými hnojivy, například hnojem a má také k dispozici omezený seznam látek na ochranu rostlin zpravidla přírodního původu, které mu spolu se zásadami správné zemědělské praxe dokáží přinést dobrou a hlavně udržitelnou úrodu. Půda v ekologickém zemědělství není jen továrna na potraviny, ale je to zároveň místo k životu pro mnohé  organismy, zvířata i rostliny, místní, původní a prospěšné, které do přírody patří a každý v ní má nějakou navzájem propojenou, nezastupitelnou roli. Půda v ekologickém zemědělství dává život a je život sám.

K hospodářským zvířatům se ekologický zemědělec chová s respektem k jejich přirozeným potřebám. Samozřejmostí jsou volné výběhy, přístup na pastvu kdykoli to podmínky dovolí, kvalitní bio krmivo a minimum stresu. Taková zvířata jsou daleko méně náchylná k onemocnění, a pokud už musí být léčena, dodržují se dvojnásobné ochranné lhůty, než se produkt od těchto zvířat může nabídnout spotřebiteli.

Co ještě přinášejí biopotraviny mimo chuti?

Pokud jste už někdy ochutnali vyzrálé maso z farmy z volného chovu, stalo se pro vás biomaso už navždy logickou volbou. Stejně tak, pokud se snažíte jako prevenci srdečních chorob optimalizovat poměr omega-3 a 6 mastných kyselin ve stravě, tak jistě volíte biomléko a biomléčné výrobky. Nejdůležitějším přínosem je ovšem fakt, že biopotraviny obsahují jen naprosto nepatrná množství reziduí pesticidů, které jsou obvykle dány obecnou úrovní znečištění našeho životního prostředí, v naprosté většině však neobsahují rezidua žádná.

Namítáte, že si biopotraviny nemůžete dovolit?

Výroba některých biopotravin je násobně náročnější a tedy nákladnější, než potravin běžných. Ekologičtí zemědělci nemají k dispozici umělá hnojiva a pesticidy, díky kterým by ušetřili spoustu práce na poli, ale zase bez nich ušetří půdu a životní prostředí.

Zpracovatelé – výrobci biopotravin mají oproti konvenci pouze striktně omezený seznam povolených přídatných látek, které neumožňují vylepšovat méně kvalitní surovinu. Výrobci tak musí používat osvědčenéi postupy a pracovat s velmi kvalitními surovinami.

Dalším příkladem je třeba chov drůbeže. Ekologičtí chovatelé musí chovat drůbež mnohem delší dobu v přirozenějších podmínkách, což oproti konvenci značně zvyšuje náklady. Výsledkem je ovšem kvalitní maso či vejce, jejichž žloutky nejsou dobarvovány syntetickými barvivy.

Jak bylo naznačeno, v ceně biopotraviny se odráží vyšší výrobní náročnost, avšak nákupem biopotraviny spotřebitel volí určitou úroveň kvality a myslí při tom i na důležité ekosystémové služby, které ekologické zemědělství přináší životnímu prostředí, tedy nám všem. Trh s biopotravinami v České republice roste každoročně o desítky procent a je tedy zjevné, že ohlížet se pouze na cenu již není mezi spotřebiteli tím nejdůležitějším aspektem.

Nelze však tolerovat někdy zbytečně vysoké marže některých obchodníků. Proto je třeba se na trhu s biopotravinami dobře orientovat. Dveře do světa BIO vám proto otevírá ZÁŘÍ – MĚSÍC BIOPOTRAVIN A EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ.

 

Biopotrlogo_bio_zebra1.gifaviny, které byly kontrolovány v České republice (tedy nikoliv nezbytně výhradně české biopotraviny) poznáte podle této zelené „biozebry“, státní ekoznačky, která zaručuje, že výrobek splňuje požadavky zákonů o ekologickém zemědělství.

Od 1. EZčervence 2010 platí pro všechny výrobce biopotravin v Evropské unii povinnost používat na biopotravinách jednotné označení logem Evropské unie pro ekologickou produkci, tak zvaným evropským biologem.

 

 

Zdroj: http://www.mesicbiopotravin.cz/ 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021