Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Ministr Gandalovič informoval vládu o kvalitě pitné vody a lesním hospodářství do kategorie

Rostlinná výroba - Archiv > Rostlinná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv
TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Ministr Gandalovič informoval vládu o kvalitě pitné vody a lesním hospodářství

Vydáno: 10.7.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva MZe ČR ze dne 9.7.2008.
Ministerstvo zemědělství připravuje každoročně pro vládu zprávu o lesním hospodářství a každý sudý rok ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví zprávu o stavu zásobování pitnou vodou a její jakosti. Oba materiály shrnují podstatné ukazatele v těchto oborech.
 
Ze zprávy o zásobování pitnou vodou vyplývá, že situace se dlouhodobě zlepšuje. V současnosti je na vodovodní síť napojeno celkem 92,3 % obyvatel, spotřeba vody je nyní 98,5 litru vody na osobu za den. Z tohoto údaje vyplývá, že ČR patří k zemím s nižší spotřebou vody. Například ztráty ve vodovodní síti se daří soustavně snižovat, oproti roku 2005 se podařilo ztráty snížit o 2,3 %, což představuje úsporu zhruba 2000 litrů na obyvatele za rok. „V kvalitě vody i v procentu domácností napojených na vodovodní síť jsme na úrovni nejvyspělejších zemí světa,“ řekl ministr Gandalovič.
 
Zpráva o lesním hospodářství je předkládána každý rok, v současnosti po čtrnácté. V roce 2007 se do lesního hospodářství promítla kalamita způsobená orkánem Kyrill, která zasáhla velmi výrazně do hospodaření prakticky všech subjektů v lesnickém sektoru. I přes nepříznivé jevy pokračovalo v loňském roce zalesňování zemědělsky nevyužívaných pozemků, a to v objemu 2 000 ha. Zároveň je kladen velký důraz na objemy těžby, dlouhodobě je těžba nižší než přírůst, a tak se rozloha lesů v ČR dlouhodobě zvětšuje. Navýšení objemu těžby dřeva za rok 2007 činilo 830 tis. m3. Celkem bylo vytěženo 18,5 mil. m3 surového dříví. Důvodem této rekordní výše těžby dřeva byla především likvidace následků větrného orkánu Kyrill z ledna 2007.
 
V rámci péče o lesy poškozené imisemi bylo v roce 2007 povápněno celkem 2345 ha lesa. Vápnění výrazně napomáhá obnově lesů a snížení kyselosti půdy v postižených oblastech. Díky dlouhodobému sledování účinku vápnění vzniká v ČR obsáhlý soubor údajů, který je v rámci Evropy a možná i světově ojedinělý.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021