Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Ministr Toman: Daří se nám výrazně snižovat používání pesticidů v zemědělství, meziročně celkově o 9 procent, u glyfosátu o 25 procent do kategorie

Aktuality > Aktuality

Ministr Toman: Daří se nám výrazně snižovat používání pesticidů v zemědělství, meziročně celkově o 9 procent, u glyfosátu o 25 procent

Vydáno: 9.7.2019
Tisk článku
Autor: Ministerstvo zemědělství
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství

Celková spotřeba přípravků na ochranu rostlin aplikovaných na zemědělskou půdu klesla v roce 2018 v porovnání s předchozím rokem o 9 procent. Spotřeba účinné látky glyfosát dokonce o 25 procent. Vyplývá to z Výroční zprávy o plnění Národního akčního plánu (NAP) k bezpečnému používání pesticidů v České republice, o které dnes Ministerstvo zemědělství (MZe) informovalo vládu.

„Neustále hledáme způsoby, jak snižovat používání přípravků na ochranu rostlin a v českém zemědělství se nám to daří. Podporujeme precizní zemědělství, zakázali jsme předsklizňovou aplikaci glyfosátu u plodin, které jsou určené pro potravinářské využití, spustili jsme pilotní projekt pro šetrné hospodaření zemědělců v ochranném pásmu vodní nádrže Švihov (Želivka). Nově připravujeme dotační titul pro pěstitele cukrové řepy zaměřený na mechanickou likvidaci plevele, která nahradí plošný chemický postřik,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Nejvíce meziročně klesla spotřeba přípravků na ochranu rostlin v kategorii herbicidy a desikanty (o 10 %) a fungicidy (o 8 %). Celková spotřeba se snížila o 9 %, za posledních 6 let tak došlo v ČR ke snížení používaných pesticidů o 14,1 %. Pokud jde o účinnou látku glyfosát, meziročně se její spotřeba snížila o 25 %.

MZe podporuje mnoho nástrojů, jejichž cílem je snížit používání chemie v zemědělství. Jde například o ekologické zemědělství a integrovanou produkci se zaváděním postupů Integrované ochrany rostlin, jako jsou nechemické alternativy. Roste také zájem o dotační titul „Biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin“. O zvyšujícím se využívání biologické ochrany v ČR vypovídá objem peněz vyplacených v tomto dotačním programu. V roce 2015 to bylo 5,9 milionu korun, v roce 2016 to bylo 7 milionů Kč, v roce 2017 bylo vyplaceno 8,6 milionu a v roce 2018 částka dosáhla 10,4 milionu korun.

V dalších letech se chce MZe ve spolupráci s příslušnými organizacemi zaměřit například na zvýšení povědomí o rezistenci škodlivých organismů proti účinným látkám přípravků na ochranu rostlin (POR). Připravuje se rovněž elektronická evidence POR a s tím spojené zavedení 2D matrix kódů, které budou na etiketě přípravků. To by mělo přispět k jejich lepší dohledatelnosti a boji proti nelegálním přípravkům.

 

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: Ministerstvo zemědělství


Foto: Shutterstock

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018