Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Ministr Toman: Efektivní boj s africkým morem prasat je podle naší zkušenosti podmíněn vzájemnou spoluprací všech zainteresovaných do kategorie

Aktuality > Aktuality

Ministr Toman: Efektivní boj s africkým morem prasat je podle naší zkušenosti podmíněn vzájemnou spoluprací všech zainteresovaných

Vydáno: 11.11.2020
Tisk článku
Autor: Ministerstvo zemědělství
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství


Foto: Shutterstock

Šíření afrického moru prasat (AMP) v Evropě a možnostem jeho řešení se věnovali na dnešním jednání prostřednictvím videa ministr zemědělství Miroslav Toman, německá ministryně výživy a zemědělství Julie Klöcknerová a polský ministr zemědělství a rozvoje venkova Grzegorz Puda. Shodně uvítali možnost sdílet své požadavky a také čerpat poznatky z okolních států.

Podle ministra Miroslava Tomana musí být prioritou v boji proti africkému moru prasat ochrana chovů domácích prasat. „V současné době se velké úsilí věnuje zvládnutí této nebezpečné choroby v populaci divokých prasat. S ohledem na současné zkušenosti a poznatky by však prvořadé mělo být budování funkční biologické bezpečnosti chovů prasat, aby se zabránilo zavlečení nákazy do chovů,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Mezi řadou opatření, která v České republice přispěla k vymýcení AMP bylo nejdůležitější intenzivní odklízení uhynulých prasat divokých s následným laboratorním vyšetřením a důslednou likvidací v asanačním podniku. Dále pak okamžité vymezení zamořené oblasti na dostatečně velkém území, ohrazení oblasti s vyšším rizikem pachovým a elektrickým ohradníkem kvůli omezení migrace, zákaz lovu, nesklizení a ponechání části zemědělských plodin v zamořené oblasti a důsledná evidence chovů domácích prasat včetně neregistrovaných. Nejdůležitější nástroje proti AMP definují stále platná mimořádná veterinární opatření, jde například o zákaz přikrmování prasat divokých v celé ČR. Nařízen je i jejich celoroční intenzivní lov, platí zákaz dovozu trofejí z prasat divokých ze zemí, kde je AMP, i zákaz používat v chovech prasat seno a slámu pocházející ze zemí s výskytem afrického moru.

Při výskytu AMP u divokých prasat je významně ovlivněno také nakládání se zvířaty a produkty živočišného původu ze zamořené oblasti a navazujících oblastí, přestože mnohdy populace domácích prasat není postižena. Tato omezení způsobují významné ekonomické ztráty, které nelze v rámci nákazových opatření kompenzovat. Proto by měl být vytvořen systém kompenzací pro tyto podniky. Jde nejen o chovy, ale i o jatka a další zpracující podniky.

Všechna opatření, která směřují k tlumení AMP, představují významné ekonomické náklady, které musí hradit jednotlivé členské státy EU. 

„Existuje systém náhrad poskytovaných Evropskou komisí, nicméně systém čerpání těchto peněz je v současné době netransparentní, stále se mění a je administrativně a časově velice náročný. Tento systém by měl být revidován tak, aby poskytoval pružnou a nezbytnou podporu pro členské státy v době krize,“ uvedl ministr Toman.

Efektivní boj s AMP je podle zkušenosti ČR podmíněn vzájemnou spoluprací všech zainteresovaných. Proto je potřeba sdílet požadavky a rovněž čerpat poznatky z okolních států. V této aktivitě je podle ministra Tomana nezbytné pokračovat jak na bilaterální, tak i na evropské úrovni.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021