Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Ministr Toman: Novela veterinárního zákona doplňuje podmínky registru psů. Změny v rostlinolékařském zákonu posílí kontrolu trhu s ochrannými přípravky do kategorie

Aktuality > Aktuality

Ministr Toman: Novela veterinárního zákona doplňuje podmínky registru psů. Změny v rostlinolékařském zákonu posílí kontrolu trhu s ochrannými přípravky

Vydáno: 26.1.2021
Tisk článku
Autor: Ministerstvo zemědělství
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství

Vláda dnes (25. 1.) schválila dvě novely připravené Ministerstvem zemědělství. Novelu veterinárního zákona, jejíž součástí je doplnění právní úpravy centrální evidence psů a souvisejících povinností soukromých veterinárních lékařů a chovatelů psů, a novelu zákona o rostlinolékařské péči. Ta například pomůže zamezit falšování pesticidů.

„Již rok u nás platí povinnost čipování psů. To pomáhá jednodušší identifikaci zvířete, pokud se ztratí či někomu ublíží, ale také je díky tomu možné lépe potírat nelegální množírny. Nyní v zákoně doplňujeme právní úpravy centrálního registru, což dovršuje úsilí o co nejpřesnější evidenci psů,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Centrální evidence psů (CEP) bude zavedena od 1. ledna 2022. Do tohoto informačního systému budou mít přístup soukromí veterinární lékaři, Státní veterinární správa a Policie ČR (při nalezení psa). Za zapsání psa do centrální evidence bude cenu určovat individuálně soukromý veterinární lékař v rámci ceny za vakcinaci proti vzteklině. Veterinární lékaři budou povinni zapsat psa do této evidence do 7 pracovních dní od čipování nebo očkování či přeočkování. Ve stejné lhůtě musí také zapsat změny v informacích o chovateli. Všechny tyto zápisy je povinen zajistit chovatel. Záznamy starší více než 20 let budou z registru vyřazeny.

Pokud jde o novelu rostlinolékařského zákona, dochází v něm například ke změně označování přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele. Přípravky budou muset být označeny jedinečnými identifikátory (tzv.  dvourozměrnými čárovými kódy) a data o pohybech přípravků budou muset být zasílána do uložiště dat spravovaného Ministerstvem zemědělství. Zřízení centrálního uložiště dat je klíčovým prvkem pro zabezpečení funkčnosti zaváděného systému. Tento systém umožní sledovat přípravek v každém článku distribučního řetězce. Elektronickou evidencí a dohledatelností původu přípravků na ochranu rostlin by se mělo zabránit falšování a distribuci těchto přípravků.

V reakci na přemnožení hrabošů novela také upravuje postupy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) při kalamitních stavech škodlivých organismů. Revidují se definice a postupy při stanovení populační hustoty škodlivých organismů. Stanoví se jasná, transparentní a objektivní kritéria pro určení hodnoty prahu škodlivosti škodlivého organismu a transparentní postup pro tato určení. Kritéria budou založena na aktuálně platných vědecky podložených a přezkoumatelných podkladech a důkazech. 

 

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: Ministerstvo zemědělství


Foto: Shutterstock

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021