Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Ministři zemědělství Evropské unie se dohodli na pozici ke Společné zemědělské politice do kategorie

Aktuality > Aktuality

Ministři zemědělství Evropské unie se dohodli na pozici ke Společné zemědělské politice

Vydáno: 21.10.2020
Tisk článku
Autor: Ministerstvo zemědělství
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství

Rada ministrů zemědělství od pondělního dopoledne jednala o návrzích budoucí Společné zemědělské politiky EU (SZP). Členské státy se dohodly, že i nadále budou podporovat citlivé sektory a usilovat o zjednodušení SZP úpravou pravidel pro malé zemědělce, umožní jednotlivým státům rozhodnout o definici skutečného zemědělce nebo dobrovolném zastropování přímých plateb. Nová SZP by měla umožnit lépe chránit životní prostředí, podporovat konkurenceschopnost evropského zemědělství a měla by být co nejjednodušší. O to Česká republika po celou dobu vyjednávání nové SZP usiluje. Rovněž byla přijata společná pozice Rady ke strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“, kdy Česká republika požádala Evropskou komisi (EK), aby předložila hodnocení dopadů této strategie na zemědělství v členských státech a v celé EU.

Dohoda představuje zásadní posun při nastavování budoucí podoby SZP a umožní zahájit vyjednávání s Evropským parlamentem. „Dosažení dohody mezi státy EU po více než dvou letech vyjednávání vítám. Za důležité považuji, že financování takzvaných citlivých komodit zůstane minimálně na stejné úrovni, jako v současném období, i když původně mělo být sníženo. Vítám také, že zavedení definice skutečného zemědělce bude pro členské země dobrovolné. To zemědělcům uleví od zbytečné byrokracie, “ uvedl ministr Toman.

Česká republika dlouhodobě prosazuje vyváženost v oblasti životního prostředí při zajištění konkurenceschopnosti českého zemědělství, silnou pozici členských států při zohledňování národních specifik, dobrovolnost v oblasti definice skutečného zemědělce, zastropování přímých plateb s možností odečtení mzdových nákladů a podporu zaměstnanosti a rozvoj venkovských oblastí. Důležité je, že financování takzvaných citlivých komodit, mezi které patří chmel, cukrová řepa, ovoce a zelenina a další sektory důležité pro zaměstnanost na venkově, zůstane zachováno na stejné úrovni, jako v současném programovacím období. Všechna tato opatření byla součástí legislativního balíčku opatření týkajících se reformy budoucí SZP na období po roce 2022 projednávaného během uplynulých třech dnů.

Dalším důležitým bodem jednání byla diskuze o pozici Rady EU ke strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“. Z předběžné analýzy, kterou provedla Česká republika, vyplývá, že plnění stanovených cílů by mohlo vést k poklesu zemědělské produkce států EU až o desítky procent. Proto je důležité, aby EK předložila hodnocení dopadů navržených cílů, a to ještě před tím, než zpracuje doporučení pro jednotlivé státy. Tato doporučení přitom mají zohledňovat jejich specifické podmínky a vynaložené úsilí k ochraně životního prostředí. Na tom se shodli zástupci zemí EU. „Požádali jsme Evropskou komisi, aby předložila hodnocení dopadů strategie Od zemědělce ke spotřebiteli na evropské zemědělství, a to na úrovni Evropské unie i jednotlivých členských států. Cíle pro jednotlivé země by měly být nastaveny tak, aby zohledňovaly současný stav v dané zemi. Výchozí podmínky každé země jsou jiné a je nezbytné zachovat férovost napříč všemi státy Unie a apelovat na změnu v těch státech, kde jsou ukazatele nejvíc v kontrastu s cíli strategie. Jako příklad mohu uvést spotřebu pesticidů na hektar, kdy už teď je u nás pod průměrem Evropské unie“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

 

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021