Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Mise na welfare: pokrok a připravenost do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Mise na welfare: pokrok a připravenost

Vydáno: 14.6.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 11.6.2010.
Od 1. do 10. 6. prověřovala mise z FVO, jak na tom jsme se zajišťováním pohody zvířat. Rezumé: SVS ČR má účinný systém, který je s to zabezpečit pohodu zvířat. A pokud jde o připravenost na změny v legislativě, zejména pokud jde o nosnice a chov prasat, jsou veterinární inspektoři i chovatelé připraveni.  

Od poslední mise v roce 2007, která v ČR prověřovala úroveň veterinární legislativy týkající se pohody zvířat (welfare) jsme podle komisařů Potravinového a veterinárního úřadu (FVO) dosáhli velkého pokroku, zejména z pohledu účinného vymáhání legislativy.

Letos se inspektoři soustředili na čtyři oblasti. První – chovy nosnic. Jak jsme na tom s přípravou na změnu od 1. 1. 2012, kdy nebude možné chovat nosnice pro produkci konzumních vajec v neobohacených klecích. Zjistili, že chovatelé o změně již byli dostatečně informováni, na změnu se připravují a v řadě chovů již jsou instalovány klece větší s tím, že patřičné vybavení, tj. hnízda a možnosti popelit se, budou mít slepice opravdu nejpozději 1. 1. 2012. Jde o otázku ekonomickou. To se samozřejmě týká i chovů na podestýlce. Inspektoři ocenili takovýto chov, kde místo 33 000 slepic je chováno jen 7 000. Jena věc je welfare, druhá pak ekonomická stránka věci.

Druháchovy prasat. Od 1. 1. 2013 se budou muset chovat prasnice pohromadě s ostatními od 28. dne po připuštění až do týdne před porodem. To znamená větší pohodu, prasnice budou drženy odděleně tedy až před porodem a pak do odstavu selat. Dále pak prověřovali, zda mají prasata k dispozici tzv. „manipulovatelný materiál“, tedy slámu, seno, hobliny, čili aby měla čím si „krátit dlouhou chvíli“. V podstatě jsou tyto požadavky plněny již nyní.

Třetí přeprava zvířat. Inspektoři prověřovali, jak jsou schválené dopravní prostředky vybaveny, jak jsou ve schválených formulářích vedeny záznamy o přepravě. Konstatovali, že je u nás situace obdobná jako v ostatních zemích EU. Jisté problémy jsou s napáječkami a s vedením administrativy, nešlo však o problémy zásadního charakteru.

Čtvrtá dozor nad celou oblastí welfare. Z předběžných závěrů mise vyplývá, že systém státního veterinárního dozoru je plně funkční, a to ať jde o samotný jeho výkon zabezpečovaný inspektory krajských veterinárních správ či o řízení Státní veterinární správou ČR. Systém je pravidelně vyhodnocovaný, inspektoři jsou průběžně proškolováni a SVS ČR též organizuje nebo se spolupodílí na školení chovatelů.
Státní veterinární správa ČR bere pochopitelně všechna doporučení a případná zjištění mise velmi vážně, to znamená, že až obdrží závěry, budou-li obsahovat doporučení, bude to znamenat řešit a vydat příslušné pokyny krajským veterinárním správám.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021