Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Modifikace reziduí aminopyralidu v hovězích ledvinách do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Rostlinná výroba - Archiv > Rostlinná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv
Krmiva > Živočišná výroba - Archiv> Krmiva> Živočišná výroba - Archiv

Modifikace reziduí aminopyralidu v hovězích ledvinách

Vydáno: 9.6.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Odůvodněné stanovisko EFSA k maximálnímu limitu reziduí aminopyralidu v ledvinách, popř. v trávě.
Nařízení (ES) č. 396/2005 uvádí pravidla pro stanovení maximálních limitů reziduí (MLR) pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu na úrovni Společenství. Článek 6 tohoto nařízení se týká podávání žádostí o stanovení MLR.
Ve shodě s článkem 6(2) nařízení (ES) č. 396/2005 obdržela Velká Británie žádost od společnosti Dow AgroSciences Limited na modifikaci existujícího MLR u aminopyralidu v hovězích ledvinách. Tím, že se aminopyralid používá na pastvinách (trávě), žadatel navrhnul zvýšit existující MLR, který je 0,01 mg/kg (tj. limit kvantitativního analytického stanovení), na 0,3 mg/kg. Ve shodě s článkem 9 nařízení byla EFSA dne 26.9.2008 postoupena hodnotící zpráva navržená Velkou Británií. Dne 4.12.2008 byly identifikovány některé údaje, které bránily EFSA učinit závěry z posuzování rizika pro spotřebitele. Dne 14.5.2009 byly požadované údaje zaslány EFSA v aktualizované hodnotící zprávě. V aktualizované hodnotící zprávě bylo podpůrné použití aminopyralidu pro pastviny modifikováno a následně byl MLR navrhnutý společností snížen na 0,1 mg/kg.
 
Doporučení EFSA z hodnocení je uvedeno v tabulce. Vzhledem k tomu, že bude v budoucnu zapotřebí stanovit MLR i pro krmiva, je prozatímní MLR uveden také pro trávu.
 
Komodita
Existující MLR (mg/kg)
Navrhovaný MLR (mg/kg)
Odůvodnění návrhu
Suma aminopyralidu a jeho konjugátů, vyjádřená jako aminopyralid
Tráva
-
4
Prozatímní MLR; rezidua aminopyralidu na úrovni MLR nepředstavují riziko pro spotřebitele
Aminopyralid
Hovězí ledviny
0,01*
0,1
Rezidua aminopyralidu na úrovni MLR nepředstavují riziko pro spotřebitele
*) limit analytického kvantitativního stanovení
 
Stanovisko EFSA (pdf)
 
Zdroj: EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021