Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek „Mokrá“ kuřata a špinavá vejce nebereme, vracíme do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

„Mokrá“ kuřata a špinavá vejce nebereme, vracíme

Vydáno: 24.11.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 21.11.2008.
I potraviny živočišného původu z členských zemí EU, které byly veterinárním dozorovým orgánem dotyčné země uvolněny na intrakomunitátní trh, se kontrolují. Samozřejmě vždy v místech určení inspektoři místně příslušné krajské veterinární správy prověří doklady a potvrzení o zdravotní nezávadnosti. Namátkově provedou i kontrolu fyzickou s odebráním vzorků, v případě podezření, či na základě upozornění, popřípadě stížnosti vždy.
 
Jako příklad může sloužit dne 18. 11. Krajskou veterinární správou pro Pardubický kraj vyřešený případ hluboce zmrazených prsních řízků, které obsahovaly nepovolené množství vody – zásilka o hmotnosti 2 592 kg, byla vrácena zpět výrobci do Polska.
 
Veterinární inspektoři KVS pro Pardubický kraj provedli u českého prodejce kontrolu dne 16. 10., a to na základě stížnosti postoupené Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Odebrané vzorky hluboce zmrazeného kuřecího masa vyšetřili ve Státním veterinárním ústavu v Jihlavě s výsledkem, že fyzikálně chemické parametry nevyhovovaly nařízení Komise č. 543/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso. Po dohodě bylo veškeré pozastavené zboží dne 18. 11. vráceno výrobci.
 
Podobný případ lze zmínit ze Středočeského kraje, kde krajská veterinární správa nařídila dne 18. 11. vrátit zpět do země původu 513 000 vajec. Šlo o polského producenta, v zásilce jehož vajec jich bylo více než 50 % znečištěných zejména trusem, popřípadě vyteklým žloutkem. Šlo o prokazatelné nesplnění jakostních ukazatelů.
 
Někdo by možná řekl, že výrobek nebyl zdravotně závadný, „jen“ obsahoval více vody, popřípadě byl špinavý…,  to ale oboje je velký prohřešek, neboť výrobce nedodržel podmínky jakosti stanovené legislativou, v prvním případě nabízel za cenu masa vodu, ve druhém by mohlo dojít ke druhotné kontaminaci. A to si zákazník „nezaslouží“.
 
I na odhalování takovýchto případů nedodržování předpisů se zaměřují orgány státního veterinárního dozoru. A podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, je vhodné, zejména ve výše uvedeném případě ocenit fungující spolupráci se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021