Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2020 do kategorie

Aktuality > Aktuality
Monitoring cizorodých látek > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2020

Vydáno: 24.9.2021
Tisk článku
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o monitoringu cizorodých látek v roce 2020.


Foto: Shutterstock

Monitorování cizorodých látek (reziduí a kontaminantů) v potravním řetězci zahrnuje sledování možné kontaminace potravin, krmiv a surovin určených k jejich výrobě. Do této oblasti patří též biomonitoring, tzn. sledování kontaminace volně žijících organismů, které doplňují spotřební koš člověka. Zároveň jsou sledovány i složky prostředí, které tuto kontaminaci mohou způsobit nebo ovlivnit – patří sem půda, povrchová voda a vstupy do těchto složek prostředí. Sledování cizorodých látek v potravinách a krmivech, stejně jako návazné sledování kontaminantů v surovinách nutných pro jejich výrobu a ve složkách životního prostředí tyto suroviny ovlivňujících, plně přispívá ke snaze zajistit výrobu zdravotně nezávadných potravin, určených jak k domácí spotřebě, tak i na vývoz. 

Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí bylo v roce 2020 odebráno a analyzováno v rámci monitoringu cizorodých látek 1 524 vzorků. U 16 vzorků bylo zjištěno překročení maximálního limitu, což představuje z celkového počtu odebraných vzorků 1,1 % nevyhovujících. Procento vzorků se zjištěným nadlimitním nálezem cizorodé látky v roce 2020 je shodné s rokem 2019. 

Státní veterinární správou bylo v rámci monitoringu v roce 2020 provedeno celkem 92 961 vyšetření. V hodnoceném roce bylo celkové zastoupení nevyhovujících nálezů 0,05 %, což představuje snížení oproti roku 2019 (0,06 %). Nižší celkové procento v porovnání s výsledky roku 2019 bylo v důsledku nižšího počtu nevyhovujících vyšetření u lovné zvěře, farmové zvěře a sladkovodních ryb. Za podstatná zjištění lze považovat významné snížení počtu případů reziduí veterinárních léčiv – antimikrobik u hospodářských zvířat individuálně ošetřovaných a důkazy používání nepovolených látek (malachitová zeleň) k léčení nebo prevenci onemocnění u chovaných ryb, zvláště pstruhů. 

V rámci cílené kontroly a monitoringu krmiv bylo Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v roce 2020 odebráno a vyhodnoceno 534 vzorků krmiv, z toho nevyhovujících bylo 11 vzorků, což představuje 2,1 % hodnocených krmiv (v roce 2019 tomu bylo 2,6 %). Z tohoto počtu bylo 1 krmivo nejakostní, 4 krmiva se závažnou nejakostí více deklarovaných parametrů, 2 krmiva falšovaná, 2 krmiva s nevyhovujícím obsahem reziduí, vyžadující nutnost úpravy systému dekontaminace výrobního zařízení po medikacích, a rovněž byly zjištěny 2 vzorky krmiv s ohroženou bezpečností, které byly neprodleně staženy z trhu.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021