Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Monitorování námelových alkaloidů v potravinách a krmivech do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Monitorování námelových alkaloidů v potravinách a krmivech

Vydáno: 25.3.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Touto problematikou se zabýval Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat na zasedání 8.2.2010.
Na zasedání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCFCAH), sekce “Toxikologická bezpečnost potravinového řetězce”, dne 8.2.2010 se projednávalo, zda podpořit doporučení Komise monitorovat přítomnost námelových alkaloidů v potravinách a krmivech. Komise ve svém návrhu doporučuje zaměřit se na monitorování šesti námelových alkaloidů, které se nejčastěji objevují, tj.: ergometrin, ergotamin, ergosin, ergokristin, ergokryptin a ergokornin. Tyto alkaloidy doporučil monitorovat Evropský úřad pro bezpečnost potravin, jeho vědecký panel pro kontaminanty v potravinovém řetězci (EFSA–CONTAM), ve stanovisku z 19.4.2005 (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in Food Chain on a request from the Commission related to ergot as undesirable substance in animal feed).
Dlouhé období mezi schválením vědeckého stanoviska EFSA a doporučením Komise je dáno tím, že nebyly k dispozici pro všechny námelové alkaloidy doporučené k monitorování analytické standardy. Ty jsou k dispozici od roku 2009.
 
SCFCAH na svém zasedání 8.2.2010 v zásadě doporučil monitorování námelových alakloidů, avšak o některých technických hlediscích chce ještě diskutovat ve výboru expertů “Agricultural Contaminants” a dále o problematice jednat také v sekci “výživa zvířat” SCFCAH.
 
Zpráva ze zasedání SCFCAH dne 8.2.2010.
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021