Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Možnosti využití GMO pro potravinářské a nepotravinářské účely do kategorie

Publikace > Publikace> Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv
GMO > Vlivy na zdraví - Archiv> GMO> Vlivy na zdraví - Archiv

Možnosti využití GMO pro potravinářské a nepotravinářské účely

Vydáno: 15.8.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Publikace vydaná v roce 2008 VÚRV, v.v.i. a VŠCHT v Praze.
Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV, v.v.i.) a Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) vydaly pod patronací MŽP ČR s podporou projektů MŽP ČR/750/1/35/GMO/07 a MZe ČR 0002700602 v roce 2008 publikaci zaměřenou na využití GMO (viz příloha).
 
Obsah publikace:
– Úvodní slovo
– GMO používané v ČR a EU
– Nové přístupy k identifikaci GMO
– GMO jako biosenzory kvality životního prostředí
– Genetické modifikace buněčné stěny kvasničného biosorbentu
– Expresní systém Pichia pastoris
– Využití GMO dřevin ve fytoremediacích a pro tvorbu biomasy
– Transgenní rostliny, příprava a jejich využití pro ochranu životního prostředí
 

Příloha: Ovesná J.–Pouchová V.(eds): Možnosti využití GMO pro potravinářské a nepotravinářské účely (pdf, 702 MB, 40 stran)
 
Kontakt na další publikace VÚRV.
 
Zdroj: VÚRV, v.v.i.

Pozn.: Při VÚRV působí Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí. Zabývá se problematikami, které souvisejí s primární zemědělskou výrobou, importem a exportem zemědělských surovin/produktů, otázkami z fyto-karanténní oblasti a problémy bezpečnosti potravin vznikajícími jako důsledek narušeného životního prostředí. Více informací zde.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021