Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Může mít u stánkového prodeje s občerstvením prodejce viditelné tetování ? do kategorie

Aktuality > Aktuality

Může mít u stánkového prodeje s občerstvením prodejce viditelné tetování ?

Vydáno: 29.1.2019
Tisk článku
Autor: Společnost pro výživu
Informace Společnosti pro výživu v rámci internetové poradny

DOTAZ: "Dobrý den, chtěla by jsem se zeptat, zda u stánkoveho prodeje s občerstvením může mít dotyčný prodejce viditelné tetování např. na ruce?"

ODPOVĚĎ:
Ve smyslu požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, čl. 4, odst. 2, příloha II., kapitola VIII – osobní hygiena, odst. 1 a 2 je každá osoba pracující v oblasti, kde se manipuluje s potravinami, povinna udržovat vysoký stupeň osobní čistoty, musí nosit vhodný čistý, příp. ochranný oděv.

Pokud trpí chorobou nebo je přenašečem choroby, která může být přenášena potravinami, nebo je postižena např. infikovanými poraněními, kožními infekcemi, vředy nebo průjmy, nesmí manipulovat s potravinami nebo vstupovat do jakékoli oblasti, kde se manipuluje s potravinami. Takto postižena osoba, která je zaměstnaná v potravinářském podniku a může přijít do styku s potravinou, musí neprodleně ohlásit onemocnění nebo jeho příznaky, a je-li to možné, jejich příčinu provozovateli potravinářského podniku.

V souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je fyzická osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné povinna uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a dodržovat zásady osobní a provozní hygieny.

Je tedy povinností osoby pracující v potravinářském podniku, aby plnila legislativní požadavky. V případě, že by provedené tetování vykazovalo na kůži tetovaného jakékoli změny, je povinností dotyčné osoby postupovat s výše uvedenými zásadami. Pokud tomu tak není, nepředstavuje samotné tetování (již jako úkon plně zhojeno) nebezpečí při manipulaci s potravinami.

S pozdravem
MVDr. Anna Niklová

 

Zdroj: Společnost pro výživu


Foto: Shutterstock

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018