Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek MycoRed: výzkumný projekt EU do kategorie

Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

MycoRed: výzkumný projekt EU

Vydáno: 18.8.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Projekt podpořený Evropskou komisí v 7. rámcovém programu V&V se zaměřuje na snižování kontaminace potravin a krmiv mykotoxiny.
Cílem projektu je vyvinout strategická řešení, která povedou ke snížení kontaminace ekonomicky významných potravin a krmiv mykotoxiny, které představují největší nebezpečí. Projekt se bude zaměřovat zvláště na tyto toxiny:
* aflatoxiny, trichoteceny, zearalenon, fumonisiny v potravinách a krmivech na bázi pšenice a kukuřice;
* ochratoxin A v hroznovém vínu a pšenici;
* aflatoxiny v sušeném ovoci.
 
Řešení projektu je rozděleno do následujících tématických okruhů:
– optimalizace rezistence rostlin a použití fungicidů,
– biologická kontrola ke snížení toxigenních plísní v systémech pěstování plodin,
– prediktivní modelování,
– nové posklizňové postupy a postupy uskladnění,
– zdokonalená diagnostika a kvantitativní detekce toxigenních plísní,
– rychlá detekce mykotoxinů, simultánní detekce více toxinů a příslušné biomarkery.
 
Projekt bude navazovat na výstupy z řady projektů řešených v 5. a 6. rámcovém programu EU k problematice mykotoxinů.
Projekt byl zahájen 1.4.2009 a řešení bude probíhat po dobu 48 měsíců (do 31.3.2013).
Aktuální informace o projektu budou uveřejňovány na www.mycored.com.
 
Zdroj: Evropská komise

Poster MYCORED


Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021