Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nadměrné náklady na evropské úřady a výbory do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Nadměrné náklady na evropské úřady a výbory

Vydáno: 11.11.2010
Tisk článku
Agentura Open Europa kritizuje neustálý růst nákladů na evropské instituce, přebujelou administrativu, neefektivní, zbytečné a duplicitní činnosti. Samotný úřad EFSA by mohl efektivní činností ušetřit 75,6 mil. EUR.

Agentura Open Europa označila úřad EFSA a další evropské instituce za rozbujelé a ve své činnosti velmi neefektivní. Náklady na ně se za posledních 5 let více než ztrojnásobily a v r. 2011 mají činit 2,4 mld. EUR (v r. 2005 679 mil. EUR). Současný počet zaměstnanců je 9 640. Rozšiřování těchto institucí a náklady na ně opět meziročně vzrostou, a sice o 8 %, přestože vlády většiny členských států musí snižovat výdaje na veřejné rozpočty. Zvýšené náklady mají být použity na zřízení dalších 5 úřadů a na zvýšení rozpočtů existujících 47 úřadů. Kdyby se pouze zlikvidovaly duplicitní činnosti, ušetřilo by se 30 % výdajů, tj. 709 mil. EUR.

Samotný Úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) by mohl ušetřit 75,6 mil. EUR. Dochází např. k překrývání činností s Executive Agency for Health and Consumers (EAHC), která byla zřízena v r. 2005 a v r. 2008 byl její mandát prodloužen, přičemž jejím hlavním posláním je iniciativa „Better Training for Safer Food“. Není vůbec jasné, proč jsou tyto dva úřady separátními jednotkami. Přece pro řešení každého dalšího problému není třeba zřizovat nový úřad.

Open Europa kritizuje také např. poradní funkci Evropského ekonomického a sociálního výboru, jehož stanoviska nemají žádnou váhu.

Na rozdíl od několika užitečných úřadů jako ITER (Úřad pro energetiku) by se řada úřadů mohla spojit nebo zmenšit svou velikost.


EU Food Law, 2010, č. 458. s.1-3

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021