Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nadměrný obsah dioxinu v játrech do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv

Nadměrný obsah dioxinu v játrech

Vydáno: 13.2.2009
Tisk článku
Již ve třech spolkových zemích Německa byl prokázán zvýšený obsah dioxinu u jaterní tkáni ovcí.
Hannover (aho/lme) – Dolnosaské ministerstvo výživy, zemědělství, ochrany spotřebitele a rozvoje venkova nechalo analyzovat vzorky více než 70 jater z ovcí na obsah dioxinu a dioxinu podobných polychlorovaných bifenylů (dl-PCB). Vzorky byly odebrány od zvířat pocházejících ze všech typů zemědělských podniků a způsobů chovu ovcí, rozmístěných po celém území spolkové republiky Dolní Sasko. 68 ze 70 vzorků analyzovaných jaterních tkání překročilo nejvyšší hodnotu dioxinu a dl-PCB povolenou v zemích EU.
 
Pravděpodobnou příčinou tak vysoké kontaminace jaterní tkáně ovcí i při spásání porostů na méně zatížených plochách je zvláštní metabolismus dioxinu a dl-PCB.
Skopové maso vykazovalo doposud zvýšenou kontaminaci dioxinů pouze v případech, kdy se zvířata pásla na silně kontaminovaných plochách. Zemědělské podniky, které hospodaří na takto silně zatížených plochách, jsou podrobeny zvláštnímu kontrolnímu dohledu. Maso zvířat z těchto podniků je analyzováno s ohledem na možné riziko, játra jsou vyřazena.
                                                                                                                 
Z tohoto důvodu není konzumace skopových jater doporučena.  Skopové maso naproti tomu je možné konzumovat bez obav.
 
Tzv. „ultrajed TCDD“ (Dioxin) je pro vědce záhadou. Pokusná zvířata na tuto látku reagují extrémně odlišně: morčata jsou například 2 500krát citlivější v porovnání s křečky. Transformace výsledků experimentů na zvířatech na lidský organismus je proto ryze spekulativní záležitostí.
 
Schwerin (aho/lme) - Játra ovcí pocházejících ze spolkové republiky Meklenbursko-Přední Pomořany byla také kontaminována dioxinem podobně jako tomu bylo v Dolním Sasku a Šlesvicku-Holštýnsku. To prokázaly výsledky screeningu prováděného na sklonku roku 2008 a na začátku roku 2009.
 
„Kontaminace dioxinem byla nejprve prokázána v půdě, v porostech a v jaterním parenchymu ovcí chovaných v blízkosti Labe“, uvedl ministr zemědělství a životního prostředí Dr. Till Backhaus. Proto se odběr vzorků následně rozšířil i na další místa Meklenburska-Předních Pomořan.
 
V 17 z celkových 21 analyzovaných vzorků jaterní tkáně byly zjištěny zvýšené hodnoty dioxinů a dioxinům podobných bifenylů (PCB), uvedlo ministerstvo.
 
Ve svalovině ovcí, chovaných v okolí Labe nebylo dosud prokázáno žádné překročení nevyšší povolené hodnoty. Analýzy vzorků svaloviny ovcí z ostatních lokalit nejsou v současné době k dispozici.
 
Ministerstvo zemědělství se připojilo k doporučení, které vydalo Dolní Sasko - omezit konzumaci jater z ovcí.        
 
Zuviel Dioxin: Vom Verzehr von Schaflebern wird abgeraten
Schaflebern auch in M-V mit Dioxinen belastet
[cit. 2008-02-12], www.animal-health-online.de 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021