Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Nález prvních evropských samurajských vos ve vajíčkách kněžice mramorované do kategorie

Aktuality > Aktuality

Nález prvních evropských samurajských vos ve vajíčkách kněžice mramorované

Vydáno: 4.4.2019
Tisk článku
Autor: CORDIS
Výzkum v rámci projektu BINGO, financovaného EU


Foto: Shutterstock

Vědci  poprvé objevili  v Evropě populace samurajských vos – slibnou zbraň v ekologicky šetrném boji proti invazivním kněžicím. Znamená to začátek konce tohoto zemědělského škůdce?

Zemědělské plodiny jsou nepřetržitě ohrožovány napadením invazivními druhy škůdců. Ploštice Halyomorpha halys, běžně známá jako hnědá mramorovaná kněžice, která původně pochází z východní Asie, se v posledních deseti letech začala vyskytovat také na území Evropy. Jedná se o vysoce polyfágní druh, který požírá více než 170 různých druhů rostlin (včetně ovoce, ořechů, zeleniny a polních plodin) a v Asii způsobuje významné každoroční škody na úrodě. Nejrozšířenějším způsobem eliminace výskytu H. halys byly doposud širokospektrální insekticidy. Nicméně z důvodu zachování bezpečnosti potravin a přirozených podmínek ekosystému byla hledána ekologická a udržitelná kontrolní opatření. Využití přirozených nepřátel tohoto zemědělského škůdce je proto jedním ze slibných řešení jeho biologické kontroly. 

První samurajské vosy byly nalezeny ve Švýcarsku 

Výzkum provedený v rámci projektu BINGO (financovaného EU) vedl k objevu, že Trissolcus japonicus (tzv. samurajská vosa), přirozený nepřítel H. halys, se již vyskytuje v jablečných sadech kantonu Ticino v severovýchodním Švýcarsku. Poprvé se tak v Evropě podařilo získat jedince T. japonicus ze snůšek vajíček kněžic H. halys. Podrobně je výzkum popsán v odborném časopise „Journal of Pest Science“.  

„Objasnění výskytu 2 mm velké vosy T. japonicus ve Švýcarsku je obtížné. Lze předpokládat její náhodný transport z původního místa výskytu spolu se škůdcem,“ uvádí spoluautor dr. Tim Haye ve zprávě vydané na webových stránkách EurekAlert! „Zda je Švýcarsko skutečnou zemí prvního výskytu v Evropě, nebo zda vosa byla introdukována do klimaticky vysoce výhodné severní Itálie ještě před jejím rozšířením na sever, zůstává stále nejasné,“ dodává ve zprávě dr. Haye, který je také výzkumným pracovníkem v partnerském projektu Centre for Agriculture and Bioscience International. 

Slibné výsledky výzkumu

Vosa T. japonicus je původním druhem pocházejícím z Číny, Japonska a Jižní Koreje, kde je původní stanoviště i ploštice H. halys. Parazitoidní vosí larvy se živí a vyvíjí uvnitř vajíček kněžice, čímž je nakonec usmrtí. Ve svém původním biotopu jsou samurajské vosy dominantním parazitoidem vajíček těchto kněžic a proto jsou považovány za běžné prostředky biologické regulace v napadených oblastech. 

Vosa byla detekována na třech různých místech Švýcarska během dvou po sobě jdoucích let. Výzkumným pracovníkům projektu BINGO se během studie podařilo získat 17 snůšek vajíček kněžic, ze kterých se vyvinulo 42 dospělých parazitoidů. Vzhledem k tomu, že současné stavy populací samurajských vos mohou být velmi malé (nejvýše 2 %), je stále příliš brzy na možné posouzení jejich vlivu na invazivní druhy kněžic ve Švýcarsku. V severovýchodní Číně se míra parazitismu pohybuje mezi 50–90 %. "Za předpokladu takto vysoké prevalence parazitismu vajíček H. halys, by přítomnost T. japonicus měla vést ke snížení hustoty invazivních kněžic pod hraniční hodnoty nepříznivého ekonomického dopadu", uvádí autoři vědecké zprávy. 

Vědci pracující na projektu BINGO (Breeding Invertebrates for Next Generation BioControl) budou pokračovat ve svém výzkumu v oblasti používání biologických činitelů ke snížení dopadu invazivních a endemických zemědělských škůdců. V rámci výzkumu budou sbírat  další snůšky vajíček H. halys  k určení rozšíření samurajských vos, jejich vlivu na mortalitu vajíček H. halys a nativních populací kněžic.

Pro více informací navštivte webové stránky projektu BINGO: https://www.bingo-itn.eu/en/bingo.htm   (Země: Nizozemsko)

Autorka překladu: Ing. Nikol Modráčková, ČZU Praha

 

Zdroj: CORDIS, EU research results

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018