Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Náměstkyně ministra zemědělství po jednání Rady EU do kategorie

Aktuality > Aktuality

Náměstkyně ministra zemědělství po jednání Rady EU

Vydáno: 16.7.2013
Tisk článku
Autor: MZe
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 16. 7. 2013.

Potřebujeme co nejrychleji dojednat přechodná ustanovení Společné zemědělské politiky pro rok 2014

Dokončení projednávání legislativních návrhů k budoucí podobě Společné zemědělské politiky (SZP) je klíčovou prioritou. Česká republika věří, že dosažený kompromis u všech návrhů k reformě SZP poskytuje právě začínajícímu litevskému předsednictví dostatečnou oporu při finalizaci textů v souvislosti s uzavřením dohody k víceletému finančnímu rámci.

Náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková, která vedla českou delegaci na včerejším jednání ministrů zemědělství v Radě EU v Bruselu, doufá, že se otázky kolem reformy SZP podaří v krátké době dořešit. „Z našeho pohledu je zásadní nevracet se k politické diskusi ukončené v červnu, urychleně finalizovat texty reformy SZP a co nejrychleji uzavřít jednání o přechodných ustanoveních SZP pro rok 2014 tak, aby byla použitelná hned od jeho začátku,“ řekla náměstkyně Beneš Špalková.

Kromě této agendy se včerejší jednání věnovalo i nesprávnému označování hovězího masa a potřebě zesílené spolupráce mezi členskými státy a organizacemi, které se v EU podílejí nebo mohou podílet na boji proti podvodům v potravinovém řetězci. „Jakékoli případy typu a rozměru kauzy koňského masa ukazují na potřebu zlepšit v Unii systém úředních kontrol. Zároveň ale mohou vést k ohrožení pověsti potravin vyrobených v EU, protože všechny takové kauzy jsou ve světě sledovány. Jsem proto přesvědčena, že je třeba co nejdříve zavést v celé Unii jednotná opatření či mechanismy, které pomohou podvody identifikovat, zamezit jim nebo je včas odhalit,“ uvedla Jaroslava Beneš Špalková.

Pokud jde o projednávaný Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu, česká agrární diplomacie očekává, že v novém fondu bude sladkovodní akvakultura, do níž samozřejmě spadá české rybníkářství, zdůrazňována více než v období 2007 - 2013. Je totiž velmi důležitým zdrojem ryb a může také do značné míry napomoci řešení problému ubývajících zásob ryb a ostatních živočichů v mořích.

Tiskové oddělení MZe

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021