Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nanotechnologie a spotřebitelé do kategorie

Nanotechnologie > Vlivy na zdraví - Archiv> Nanotechnologie> Vlivy na zdraví - Archiv
Aktuality > Aktuality

Nanotechnologie a spotřebitelé

Vydáno: 7.6.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Průzkum mezi spotřebiteli, jak přijímají použití nanotechnologie u potravin a potravinářských obalů.

Úřad pro potraviny ve Velké Británii (FSA) pověřil TNS-BMRB, aby provedl ve Velké Británii sérii seminářů pro občany (“citizens forums”) s cílem vést dialog s veřejností o potravinářských normách. Tento program běží již od roku 2006, přičemž se v roce 2011 zaměřuje na zjišťování názorů spotřebitelů na použití nanotechnologie u potravin a potravinářských obalů. V rámci zjišťování názorů spotřebitelů bylo v termínu listopad 2010 – únor 2011 uspořádáno dvanáct workshopů v šesti lokalitách Velké Británie.
První reakce spotřebitelů na použití nanotechnologie u potravin a potravinářských obalů byly značně různorodé. Postupně se otázky spotřebitelů soustředily na tři hlavní témata a sice:
1. Je nanotechnologie nezbytný pokrok?
2. Je použití nanotechnologie v zájmu spotřebitelů nebo jen pro dosažení zisku průmyslu?
3. Převažují výhody nanotechnologie nad jejími riziky?

Jako nezbytný předpoklad pro zavádění nanotechnologie spotřebitelé souhlasně uvedli poskytování dostatečných informací. To umožní spotřebitelům, aby se sami rozhodli, zda budou konzumovat výrobky obsahující nanomateriály. Pokud jde o významný pokrok, který nanotechnologie představuje, povede odpovídající informování rovněž k uklidnění spotřebitelů, neboť nebudou drženi v nevědomosti (“kept in the dark”). 

Specifické možnosti informování spotřebitelů:
Značení potravin: bez ohledu na různé názory na účinnost značení, považuje se značení potravin za základní požadavek pro výběr u spotřebitelů a mělo by také zajistit transparentnost.
Registr schválených výrobků: účastníci workshopů kladně hodnotili vytvoření aktuálního snadno přístupného online seznamu všech výrobků na trhu obsahujících nanomateriály.
Informace od výrobců: spotřebitelé nedůvěřují záměrům potravinářského průmyslu; domnívají se, že se  informace, aby byly užitečné, budou muset regulovat a poskytovat společně s neutrálnějšími zdroji.
Vzdělávání a zvyšování povědomí: vzdělávání veřejnosti v problematice nanotechnologie považují spotřebitelé za nezbytné pro zvyšování povědomí a pro pochopení jiných zdrojů informací, např. značení a registru schválených výrobků. Tyto informace by rozhodně měly být poskytovány dříve, než jsou výrobky uváděny na trh, a to proto, aby se zamezilo panice v médiích a veřejnost se zapojila do probíhající diskuse o pokrocích ve výzkumu.

Zpráva TNS-BMRB, která byla publikována 21.4.2011, je k dispozici v příloze.

Příloha: FSA Citizens Forums: Nanotechnology and food (pdf, 479 kB, 41 stran)

Zdroj: FSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021