Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Napájecí voda středem zájmu do kategorie

Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv

Napájecí voda středem zájmu

Vydáno: 1.4.2009
Tisk článku
Expertní komise BMVEL by nyní měla vypracovat orientační rámec pro stanovení kvality napájecí vody pro prasata.
Napájecí voda pro prasata je v současné době v EU právně chápána jako krmivo. Exaktní vymezení kvalitativních parametrů napájecí vody ale dosud neexistuje. Dokonce i v odborné literatuře se vyskytují odlišná doporučení ke kvalitativním požadavkům na napájecí vodu pro prasata. Proto byla vytvořena z iniciativy spolkového ministerstva pro ochranu spotřebitele, výživu a zemědělství (BMVEL) expertní komise, která bude mít za úkol koncipovat odpovídající orientační rámec. Ten bude nyní stanoven za spolupráce úřadů kontrolujících kvalitu krmiv a hospodářských svazů. Experti mají za to, že není smysluplné, do směrnice pro napájecí vodu pevně stanovit poměr 1:1 pro zásobování zvířat vodou. Důvodem je kromě jiného skutečnost, že překročení této hraniční hodnoty nemá na zvířata žádný negativní dopad resp. na jimi produkované potraviny a krom toho u některých kritérií i je to z technických důvodů. Např. u některých parametrů jako je třeba obsah železa v napájecí vodě je možné povolit vyšší hladinu v porovnání s pitnou vodou.
 
Více informací je k dispozici na internetové adrese www.agrikontakt.de
 
Tränkwasser im Focus
DLZ, 2009, č. 2, s. 142
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021