Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Nařízení 115/2010/ES týkající se  použití aktivovaného oxidu hlinitého pro odstraňování fluoridů z vod do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace

Nařízení 115/2010/ES týkající se  použití aktivovaného oxidu hlinitého pro odstraňování fluoridů z vod

Vydáno: 26.2.2010
Tisk článku
Pro splnění limitu fluoridů v přírodních a pramenitých vodách se za stanovených podmínek umožňuje použití aktivovaného oxidu hlinitého.

Směrnice 2003/40/ES stanovuje seznam, koncentrační limity a požadavky na označování složek přírodních minerálních vod, požadavky na použití vzduchu obohaceného ozonem při úpravě přírodních minerálních vod a pramenitých vod , a také maximální limit pro fluoridy v přírodních minerálních vodách.
Pro pramenité vody je tento limit stanoven ve směrnici 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě. 
Aby mohli provozovatelé vyhovět uvedeným směrnicím, je novým nařízením 115/2010/ES ze dne 9. února 2010 povolena úprava za účelem odstranění fluoridů z přírodních minerálních vod a pramenitých vod s použitím aktivovaného oxidu. Úprava se provádí v souladu s technickými požadavky stanovenými v příloze. Uvolnění reziduí do vody musí být tak nízké, jak je to podle osvědčených postupů technicky možné, a nesmí představovat riziko pro veřejné zdraví.
Použití úpravy se oznamuje příslušným orgánům nejméně tři měsíce předem a předkládá se požadovaná dokumentace.
Na etiketě musí být informace o provedené úpravě uvedena v blízkosti údaje o analytickém složení, a sice ve znění: „Voda prošla schválenou úpravou adsorpční metodou“.
Nařízení vstupuje v platnost okamžitě, výrobky, které byly uvedeny na trh před 10. srpnem 2010 a které nemají požadované označení, smějí být nadále uváděny na trh do 10. srpna 2011.

Úřední věstník ES, L 37, 10.02.2010, s. 13

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021