Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nařízení 646/2007/ES k ověření výskytu salmonely do kategorie

Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv

Nařízení 646/2007/ES k ověření výskytu salmonely

Vydáno: 2.8.2007
Tisk článku
Obsažený  vyšetřovací program má ověřit účinek nařízení 2160/2003/ES na snížení výskytu salmonely v hejnech brojlerů.  
Aby bylo možno splnit cíl stanovený v nařízení 2160/2003 ohledně snížení výskytu Salmonella enteritidisSalmonella typhimurium u hejn brojlerů na max. 1 % do r. 2011, byl v souladu s rozhodnutím 2005/636/ES prováděn průzkum výskytu v hejnech brojlerů. Úřad EFSA přijal v březnu 2007 zprávu s odhady výskytu salmonel na základě analýzy průzkumu v letech 2005-2006. Jako prováděcí předpis k nařízení 2160/2003 bylo vydáno nařízení 1091/2005 obsahující program na tlumení výskytu salmonel. Toto nařízení je novým nařízením 646/2007/ES od 1. 7. 2007 zrušeno a nahrazeno. Nové nařízení 646/2007 obsahuje v příloze Vyšetřovací program potřebný k ověření, zda bylo dosaženo cíle ES.
Úřední věstník ES, L 151, 13.06.2007, s.21
Další informace:
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021