Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nařízení 884/2007/ES zakazuje použití barviva červeň 2G do potravin do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Přídatné látky (éčka) > Vlivy na zdraví - Archiv> Přídatné látky (éčka)> Vlivy na zdraví - Archiv

Nařízení 884/2007/ES zakazuje použití barviva červeň 2G do potravin

Vydáno: 2.8.2007
Tisk článku
Pozastavuje se používání červeně 2G (E 128) přidávané výjimečně do masných výrobků, protože nelze vyloučit vliv na vznik tumorů.
Při prováděné revizi bezpečnosti povolených přídatných látek Vědecká komise pro přídatné látky, aromata, pomocné látky a materiály ve styku s potravinami při úřadu EFSA předložila k barvivu červeň 2G negativní stanovisko. Vycházela přitom ze závěrů „Zprávy Komise o posouzení rizik“ týkajících se anilinu. Podle těchto závěrů by anilin měl být považován za karcinogen, u něhož nelze vyloučit genotoxický mechanismus. A protože červeň 2G je ve značné míře metabolizována na anilin, bylo rozhodnuto, že bude považována za látku rizikovou.
Komise proto vydala 26. července 2007 nařízení 884/2007/ES, kterým zakazuje použití červeně 2G (E 128) jako potravinového barviva, které dosud bylo zahrnuto v seznamu přípustných barviv ve směrnici 94/36/ES.
Je tím zcela zakázáno barvivo, které však bylo dosud přípustné jen ve velmi omezené míře, a sice jen do hamburgerového masa s min. 4 % rostlinné složky a snídaňových párečků (breakfast sausages) s min. 6 % rostlinné složky, a jen v množství max. 20 mg/kg výrobku. Původně se vycházelo z hodnoty přijatelného denního příjmu ADI = 0,1 mg/kg tělesné hmotnosti stanovené Vědeckým výborem pro potraviny (SCF) v r. 1975.
Případné opětovné povolení tohoto barviva připadá v úvahu, pokud bude lépe objasněn vliv metabolismus anilinu na vznik tumorů a pokud tento vliv bude považován pro člověka za nevýznamný.
Nařízení nabývá účinnosti následující den po vyhlášení, přičemž pro výrobky, které byly uvedeny na trh nebo odeslány ze třetích zemí před dnem zveřejnění tohoto nařízení, mohou být na trhu až do uplynutí data spotřeby nebo minimální trvanlivosti.
Úřední věstník ES, L 195, 27.07.2007, s.8 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021