Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nařízení EK o značení zmrazených potravin živočišného původu do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Nařízení EK o značení zmrazených potravin živočišného původu

Vydáno: 22.10.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 21.10.2009.
Kdo to první zmrazil, ať to podepíše
Jedním ze základních požadavků Evropskou komisí navrhovaných nařízení o mražených potravinách je pečlivě uvádět na mražených potravinách živočišného původu data zamražení.

Podle návrhu nařízení budou muset mít provozovatelé potravinářského podniku, tedy výrobci, k dispozici od všech dodavatelů údaje, podle kterých se dá dosledovat původ, datum výroby, u jatečných částí těl poražených zvířat datum porážky, u mražených potravin data zamražení u všech šarží a pokud jde o různá data, tak to nejstarší. Všechny tyto údaje budou muset být k dispozici i dozorovému orgánu, tj. státnímu veterinárnímu dozoru. Všechny tyto údaje budou muset být o potravinách a surovinách k dispozici a nebudou smět být změněny do doby, než je finální výrobek označen údaji pro zákazníka (konečného spotřebitele).

A podle návrhu nařízení na uplatňování požadavků na sledovatelnost potravin živočišného původu to vypadá tak, že mražené potraviny musejí být doprovázeny následujícími údaji, které musejí být popřípadě na vyžádání k dispozici. Jsou to zejména tyto: přesný popis potraviny;  její množství nebo objem; jméno a adresa dodavatele, popřípadě odesilatele, je-li odlišné od dodavatele; zařízení, kam je potravina odesílána; jméno a adresa provozovatele, kterému je zásilka určena, popřípadě „adresáta“, je-li odlišný od provozovatele; údaj umožňující identifikovat šarži a samozřejmě datum odeslání. 

Státní veterinární správa ČR považuje návrh na nařízení Evropské komise za přínosný a s jeho duchem souhlasí. Byli jsme Komisí požádáni dotázat se výrobců a zpracovatelů na připomínky, pokud by šlo o administrativní zátěž, která by z těchto nařízení pro ně mohla vyplynout. Podle přicházejících reakcí se zdá, že výrobcům je jasné, že jde o krok směřující k lepší dosledovatelnosti surovin živočišného původu a k ještě dokonalejším zárukám zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu. Však již nyní naši výrobci své zboží obdobným způsobem označují.

Komisí navrhované změny byly iniciovány skandály s mraženým masem v Německu v roce 2006, tyto změny si v podstatě vynutily členské státy. Všechny požadavky jsou nové, ale jak výše zmíněno, naši zpracovatelé a výrobci již nyní mražené zboží takto označují.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021