Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Nařízení  EU pro fumiganty   do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace

Nařízení  EU pro fumiganty  

Vydáno: 2.4.2008
Tisk článku
Nařízení Komise (ES) č. 260/2008 ze dne 18. března 2008 se týká posklizňového ošetření plodin prostřednictvím fumigantů.
Nařízení Komise (ES) č. 260/2008 ze dne 18. března 2008 mění a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 vytvořením přílohy VII, která uvádí kombinace účinné látky, resp. produktu, na které se vztahuje odchylka, pokud jde o posklizňové ošetření plodin ((ovoce, zelenina, obiloviny) prostřednictvím fumigantů. Příloha VII zmiňuje hydrogen-fosfid, fosfid  hlinitý, fosfid hořečnatý a difluorid-oxid siřičitý. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Více informací v Úředním věstníku EU.
http://www.rssl.com/ourservices/FoodENews/Newsletter.aspx?ENewsletterID=252  
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021