Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nařízení komise EU o změně, pokud jde o chráněná označení původu do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Značení potravin - Archiv > Značení potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Nařízení komise EU o změně, pokud jde o chráněná označení původu

Vydáno: 8.6.2010
Tisk článku
Nařízení EU č. 401/2010 o změně prováděcích pravidel k chráněným označením původu a zeměpisným označením.

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č.401/ 2010 ze dne 7. května 2010 o změně a opravě nařízení (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů.

V souladu s čl. 25 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 607/2009 se každoroční ověření vín s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením provádí prostřednictvím namátkových kontrol, odběru vzorků nebo systematických kontrol s tím, že s odběrem vzorků mohou být spojeny pouze namátkové kontroly. Některé členské státy, které až dosud upřednostňovaly systematické kontroly, mění své postupy a chtěly by spojovat všechny tři formy kontrol. Z tohoto důvodu je třeba členským státům ohledně systému každoročního ověřování poskytnout větší míru flexibility.
Dále z důvodu potřeby opravit některé technické chyby a  pravopis v některých ustanoveních nařízení (ES) č. 607/2009.
Také z důvodu jasnosti a jednotnosti by měla být některá ustanovení nařízení (ES) č. 607/2009 přepracována či konkretizována. Nařízení by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

Evropská komise z těchto důvodů přijala nařízení č. 401/2010,
kterým se nařízení (ES) č. 607/2009 mění v:
článku 18,
článku 24 (Nahlášení hospodářských subjektů),
článku 25 (Každoroční ověření v souladu se specifikací výrobku)
článku 56 (stáčírna, adresa…)
článku 63 ( Náklady na certifikaci)
článku 64
článku 67 (Název menší zeměpisné jednotky, než je základní zeměpisná oblast pro označení původu nebo zeměpisné označení)

Příloha I nařízení EU č. 401/2010 nahrazuje přílohu XII nařízení (ES) č. 607/2009:
Část A: Tradiční výrazy uvedené v článku 118u odst. 1 písm. a) nařízení ES č. 1234/2007
Část B: Tradiční výrazy uvedené v článku 118 odst. 1 písm. b) nařízení ES č. 1234/2007

Příloha II nařízení EU č. 401/2010 nahrazuje přílohu XV nařízení (ES) č. 607/2009:
Část A: Seznam moštových odrůd a jejich synonym, které mohou být uvedeny na etiketách vín v souladu s čl. 62 odst. 3
Část B: Seznam moštových odrůd a jejich synonym, které mohou být uvedeny na etiketách vín v souladu s čl. 62 odst. 4

Zdroj:  Úřední věstník Evropské unie, L 117, 11. 5. 2010, s.13-59

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021