Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Nařízení Komise týkající se ekologické produkce a označování ekologických produktů do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Značení potravin - Archiv > Značení potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Ekologické zemědělství - Archiv > Ekologické zemědělství - Archiv> Zemědělství - Archiv
Archiv - Biopotraviny > Výživa - Archiv> Výživa - Archiv> Archiv - Biopotraviny> Potravinářství - Archiv> Výživa - Archiv

Nařízení Komise týkající se ekologické produkce a označování ekologických produktů

Vydáno: 1.10.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5.9.2008.
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5.9.2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, je rozsáhlý dokument (viz příloha), který má následující obsah:
 
Hlava I: Úvodní ustanovení
Hlava II: Pravidla produkce, zpracování, balení, přepravy a skladování ekologických produktů
Kapitola 1: Rostlinná produkce
Kapitola 2: Živočišná produkce
Oddíl 1: Původ zvířat
Oddíl 2: Ustájení hospodářských zvířat a chovatelské postupy
Oddíl 3: Krmiva
Oddíl 4: Prevence nákaz a veterinární péče
Kapitola 3: Zpracované produkty
Kapitola 4: Sběr, balení přeprava a skladování produktů
Kapitola 5: Pravidla přechodu na ekologickou produkci
Kapitola 6: Výjimečná pravidla produkce
Oddíl 1: Podnebná, zeměpisná nebo strukturální omezení
Oddíl 2: Nedostupnost vstupů pro ekologické zemědělství
Oddíl 3: Specifické problémy při řízení živočišné produkce
Oddíl 4: Katastrofické události
Kapitola 7: Databáze osiv
Hlava III: Označování
Kapitola 1: Logo Společenství
Kapitola 2: Zvláštní požadavky na označování krmiv
Kapitola 3: Ostatní zvláštní požadavky na označování
Hlava IV: Kontroly
Kapitola 1: Minimální požadavky na kontrolu
Kapitola 2: Požadavky na kontrolu rostlin a rostlinných produktů
Kapitola 3: Požadavky na kontrolu hospodářských zvířat a živočišných produktů
Kapitola 4: Požadavky na kontrolu přípravy produktů
Kapitola 5: Požadavky na kontrolu dovozů
Kapitola 6: Požadavky na kontrolu jednotek uzavírajících smlouvy se třetími osobami
Kapitola 7: Požadavky na kontrolu jednotek připravujících krmiva
Kapitola 8: Porušení předpisů a výměna informací
Hlava V: Předávání informací, přechodná a závěrečná ustanovení
Kapitola 1: Předávání informací Komisi
Kapitola 2: Přechodná a závěrečná ustanovení
 
Příloha: Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (pdf, 11 MB, 84 stran)
 
Zdroj: Úřední věstník EU
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021