Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Nařízení o podpoře školního mléka v EU do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Školní mléko > Školní mléko> Výživa - Archiv> Výživa - Archiv

Nařízení o podpoře školního mléka v EU

Vydáno: 7.8.2008
Tisk článku
Nařízení 657/2008/ES nahrazuje dosavadní nařízení 2707/2000/ES, upravuje systém výpočtu a sledování poskytovaných podpor a zdůrazňuje úlohu EU v podpoře školního mléka.
Nařízení 2707/2000/ES, které dosud stanovovalo prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách, bylo několikrát podstatně změněno. Z důvodů zajištění přehlednosti a srozumitelnosti, a také nutnosti dalších změn, bylo toto nařízení zrušeno a nahrazeno novým nařízením 657/2008/ES, které stanovuje pravidla k nařízení 1234/2007/ES o společné organizaci zemědělských trhů.
Ze získaných zkušeností vyplývá, že příjemci podpory si dostatečně neuvědomují úlohu, kterou Evropská unie hraje a že jsou problémy při sledování používání subvencovaných mléčných výrobků, a kromě toho to není účinný způsob, jak dosáhnout vzdělávacího účelu z hlediska konzumace mléka.
Seznam vhodných mléčných produktů je rozšířen a zjednodušen a je zachována možnost,
že si členské státy určí vlastní sortiment v souladu s uvedeným seznamem. Poskytování podpory je omezeno na množství 0,25 litru ekvivalentu mléka na žáka a den, a proto je třeba přesně stanovit hodnoty ekvivalentu mléka u jednotlivých produktů.
Subvenční úloha Evropské unie v tomto režimu má být jasně uvedena v každé škole, která se účastní režimu mléka pro školy.
 
OJ L 183, 11.07.2008, s.17
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021