Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nařízení o varovných vývěskách v Rakousku do kategorie

Označování potravin > Označování potravin
Aktuality > Aktuality

Nařízení o varovných vývěskách v Rakousku

Vydáno: 4.4.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Podle nařízení ministerstva zdravotnictví musí být v maloobchodě u kasy v případě výskytu potraviny nebezpečné pro zdraví vyvěšeny dobře čitelné informace pro spotřebitele.
(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Rakouské spolkové ministerstvo zdravotnictví vydalo národní „Nařízení o informacích pro veřejnost v maloobchodě“ (BGBl II Nr. 334/2011), které vzniklo jako reakce na případ listerií v tvarohu v r. 2010. Podle tohoto nařízení musí potravinářský podnikatel informovat spotřebitele o zdravotně závadných potravinách a o nebezpečí ohrožení velké skupiny osob (epidemie). Právní základ pro to je stanoven v novém odstavci rakouského „zákona o bezpečnosti potravin a ochraně spotřebitele“ (LMSWG § 38 odst. 4).
Původně bylo navrhováno, že spotřebitel má být informován vývěskou u vchodu a u regálů, ale v konečném znění je k vyvěšení určeno místo u pokladen. Vývěska má být zpřístupněna ve všech podnicích, kterými byla příslušná potravina uváděna do oběhu. Má mít formát nejméně A4 a velikost písmen (malých) nejméně 5 mm. Musí na ní být uvedeno:
-      název potraviny,
-      výrobce (dovozce, distributor…),
-      důvod zdravotní závadnosti,
-      varování spotřebitelů před konzumací,
-      informace, že varování neznamená, že závada byla způsobena 
        uvedeným výrobcem…,
-      provedená nebo zamýšlená opatření.

Časová lhůta trvání vyvěšení je:
-      u balených potravin až do doby spotřeby uvedené na obalu,
-      u nebalených potravin do konce předpokládané trvanlivosti,
-      nejdéle dva týdny
Pokud podnikatel s potravinami má svou internetovou stránku sloužící k distribuci na dálku, musí informaci zveřejnit na této stránce.
Obdobné informace musí být vyvěšeny v případě propuknutí onemocnění podle § 43 odst. 2.

Ernährung, 35, 2011, č. 12, s. 541

Objednávka kopie článku

 

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021