Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Národní konference Alkohol a tabák v ČR v roce 2018 do kategorie

Aktuality > Aktuality

Národní konference Alkohol a tabák v ČR v roce 2018

Vydáno: 8.11.2018
Tisk článku
Autor: Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR
Tisková zpráva z Národní konference Alkohol a tabák v ČR

Češi holdují legálním drogám
Spotřeba čistého alkoholu stoupla na 14,4 litrů na osobu za rok,
kouří více než pětina populace

WHO doporučuje pracovat s cenotvorbou, reklamou a dostupností

 
PRAHA, 6. 11. 2018 – Národní konference letos, kromě alkoholu, otevřela nově i téma tabáku. Trendy v užívání alkoholu a tabáku, zdravotní, sociální a ekonomické dopady a zaváděná opatření okomentovali odborníci z řad služeb a státní správy. Konference vyzývá k hledání praktických řešení v prevenci rizik spojených s pitím alkoholu a kouřením. Zároveň počítá s implementací doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) do připravované Národní strategie protidrogové politiky 2019-2027.

„Veřejnost stále vnímá alkohol i tabák jako běžnou součást života a je k pití a kouření velmi tolerantní. Jedním z účelů preventivních aktivit je změna vzorců chování ve vztahu k alkoholu a zvýšení informovanosti dospělé populace o všech důsledcích plynoucích z pití a kouření,“ přibližuje smysl konání konference Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku.

„Užívání tabáku a alkoholu patří k rozšířeným společenským „neřestem“, které významně škodí zdraví našich občanů. Alarmující je zejména konzumace alkoholu u nezletilých, ve které je Česká republika nad mezinárodním průměrem,“ uvádí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že konkrétně u alkoholu vnímá velký prostor pro regulaci: „Příkladem je všudypřítomná reklama na alkohol a jeho propagace, která má nemalý podíl na vysoké míře jeho konzumace a tolerance v české společnosti. Marketing alkoholických nápojů je tedy určitě jednou z našich budoucích „regulačních“ výzev. Mezinárodní autority, jako je WHO a OECD, nám také doporučují zaměřit se na cenová a daňová opatření.“

Češi a alkohol 

Aktuální data z drogové výroční zprávy v roce 2017 ukazují, že se 900 tisíc dospělých osob nachází ve vysokém riziku vzniku problémů spojených s alkoholem. Denních konzumentů alkoholu je přibližně 600 tisíc, z toho 100 tisíc konzumuje nadměrné dávky alkoholu denně. Přičemž denní konzumace alkoholu zůstává dlouhodobě mezi muži na výrazně vyšší úrovni.

Alkohol je tradiční návyková látka, kterou považujeme za běžnou součást našich jídelníčků a společenské zábavy. V ČR jednoznačně vede pivo, které u nás pije 87 % mužů a 59 % žen. Muži průměrně za týden vypijí 9 sklenic piva (o objemu 0,5 l), ženy průměrně 2 sklenice. Co se týče frekvence pití piva, muži nejčastěji konzumovali pivo 3–4krát v týdnu, ženy 1–2krát.

Negativní důsledky užívání alkoholu se projevují nejen v oblasti zdraví, ale i v oblasti sociální a dalších, jako je např. kriminalita. „V oblasti zdraví se v první řadě jedná o duševní poruchy a poruchy chování způsobené jeho užíváním. Alkohol ovšem přispívá i k vyšší úmrtnosti, a to jak v souvislosti s vyšší úrazovosti, tak i vzniku dalších onemocnění, mezi které patří například nádorová onemocnění, onemocnění trávicí trubice a jiná. Rozhodně nelze opomenout negativní důsledky způsobené užíváním alkoholu v těhotenství, kdy může dojít až k nevratnému poškození plodu,“ uvádí národní koordinátorka Jarmila Vedralová.

Pod vlivem alkoholu se v roce 2017 stalo 4251 nehod (4,1 % z celkového počtu), při kterých bylo 48 osob usmrceno (9,6 % všech usmrcených). Podle údajů policie bylo 13,5 tisíc trestných činů v roce 2017 spácháno pod vlivem návykových látek, z toho 82 % pod vlivem alkoholu a 18 % pod vlivem nealkoholových drog. V roce 2017 bylo v obecném registru mortality hlášeno 370 smrtelných předávkování alkoholem (415 v r. 2016).  

„Pokud se zaměříme na počty osob v kontaktu s odbornými službami, lze konstatovat, že přibližně 70 % uživatelů nelegálních drog již v kontaktu s odbornými službami je, a to jak zdravotními, tak sociálními, zatímco podíl problémových uživatelů alkoholu, denních kuřáků nebo problémových hráčů je v kontaktu s uvedenými službami v řádu jednotek procent,“ dodává Vedralová.

V Česku se spotřeba čistého alkoholu zvýšila na 14,4 litrů na osobu za rok

Představitel WHO a vedoucí Kanceláře WHO v ČR Dr. Srđan Matić uvádí, že i přes významné snížení má Evropský region WHO stále největší spotřebu alkoholu mezi dospělými ve světě: „V roce 2016 byla evropská průměrná spotřeba alkoholu 9,8 litrů čistého alkoholu u dospělých starších 15 let, což je pokles o cca 2 litry za posledních 10 let (11,9 l v roce 2007). V důsledku toho je mortalita vyplývající z konzumace alkoholu v regionu stále nejvyšší - 10,1% všech úmrtí bylo připisováno alkoholu.“

„V České republice se aktuálně spotřeba alkoholu mírně zvýšila na 14,4 litrů čistého alkoholu na osobu a rok a je výrazně nad průměrem v evropském regionu WHO, což má výrazný negativní dopad na zdraví a blahobyt. Například 53% všech dopravních úrazů souvisí s řízením pod vlivem alkoholu.“ 

Podle Dr. Srđana Matiće existuje mnoho prostoru pro zlepšení politik souvisejících s alkoholem, jako je tvorba cen, zdanění, snížení dostupnosti, reklama a další osvědčená řešení pro snížení škod způsobených alkoholem.


Foto: HSHMP  

Celá tisková zpráva Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR je v příloze.

 

Příloha

 

Zdroj: HSHMP

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018