Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Naši producenti a vývozci mají dveře otevřené do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO

Naši producenti a vývozci mají dveře otevřené

Vydáno: 24.1.2011
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 24.1. 2011.

Státní veterinární správa ČR se snaží pro zemědělce i producenty udělat maximum, přesto se občas ozývají připomínky, že by si zasloužili stejné  podmínky pro uplatňování  produkce či živých zvířat na intrakomunitárním trhu. Ale naši chovatelé mají podmínky pro obchodování díky dlouhodobě dobré nákazové situaci v porovnání s mnoha členskými státy výrazně LEPŠÍ. Nemusejí totiž absolvovat zdravotní zkoušky před vývozem, protože naše republika byla uznána za prostou celé řady nákaz zvířat.

Pravidla pro uplatnění živých zvířat na intrakomunitárním trhu jsou stanovována s celoevropskou působností Eropskou komisí a Česká republika se na jejich tvorbě podílí jako jeden z 27 členských států a je povinna respektovat společnou evropskou legislativu. Nicméně, díky velice dobré nákazové situaci v ČR jsme byli Evropskou komisí uznáni jako země úředně prostá brucelózy skotu, brucelózy ovcí a koz, tuberkulózy skotu, enzootické leukózy skotu a Aujeszkyho choroby prasat. Navíc jsme díky úspěšnému ozdravovacímu programu na IBR (infekční bovinní rhinotracheitida) získali rovněž dodatečné garance i na tuto nákazu. Z pohledu světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) jsme uznáni jako země prostá vztekliny a aviární influenzy. Dále byla na výročním zasedání této organizace v květnu 2010 ČR uznána jak země prostá slintavky a kulhavky, moru skotu a jako země s kontrolovaným rizikem BSE.

Díky vakcinaci proti katarální horečce ovcí jsme v loňském roce nezaznamenali nová ohniska této nákazy a chovatelé mohou obchodovat.

O tom, že jsme uznáváni jako země s velice dobrou nákazovou situací, kterou dokážeme úspěšně obhájit, svědčí i počty vyvezených zvířat.

V loňském roce bylo v rámci intrakomunitárního trhu EU vyvezeno z ČR celkem 170 283 ks skotu, 282 239 ks prasat a 91 749 042 ks drůbeže. Do třetích zemí mimo EU pak bylo z ČR vyvezeno 35 974 ks skotu, 11 823 prasat a 14 585 259 ks drůbeže. Tato čísla svědčí o tom, že z veterinárního pohledu jsme v rámci EU i třetích zemí vnímáni jako země bezpečná a důvěryhodná.

Naše produkce směřuje nejen na trh EU, ale i do třetích zemí, uveďme například velký ruský trh, zde jsme vytvořili pro producenty dobré podmínky na základě řady bilaterálních jednání, která dovedl k úspěšnému konci Milan Malena, ústřední ředitel SVS ČR.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021