Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Našli si svého řezníka do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Našli si svého řezníka

Vydáno: 18.9.2013
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 18. 9. 2013.

Zájemci o výsledky veterinárních kontrol se na stránkách Státní veterinární správy dobře orientují.

Zájemci o výsledky veterinárních kontrol se na stránkách Státní veterinární správy dobře orientují. Svědčí o tom statistika, ze které vyplývá, že největší zájem mají lidé o to, jak na tom je ten jejich oblíbený řezník, či obchodník.

Od konce května, kdy jsme na stránkách Státní veterinární správy začali zveřejňovat výsledky kontrol, navštěvuje tuto aplikaci zhruba 20 000 lidí měsíčně. O kontroly v tržní síti, tedy výše zmíněných řezníků a obchodníků, projevilo dodnes zájem 23 362 návštěvníků našich stránek.

Ukazuje se, že tento způsob informování veřejnosti byl zvolen dobře – vyšel vstříc zájmu o prakticky použitelné informace. Za velmi dobré považujeme, že se veřejnost může velmi dobře přesvědčit o tom, že u českých výrobců a zpracovatelů zjišťujeme mezi jedním až maximálně třemi procenty problémů. A to zdaleka nejde o problémy se zdravotní závadností, většinou jde o problémy se značením, teplotou, apod. Ani problémy u výrobků z ostatních zemí nepřekračují tři procenta. V tom vidíme pozitivum, že se veřejnost může přesvědčovat o velmi dobré úrovni státního veterinárního dozoru.

Podle slov Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy, je úroveň našeho dozoru velice vysoko hodnocena z pohledu orgánů EU, z pohledu Komise. Ovšem je třeba si uvědomit, že toto hodnocení je třeba obhájit u našich zákazníků (spotřebitelů), což se, jak se zdá, daří.

Na druhém místě zájmu veřejnosti jsou výsledky kontrol v místech určení, jde o komodity z dovozu, tj. výrobky, které jsou z tzv. logistických či distribučních center dále uvolňovány na domácí trh, přes 6 000 zájemců, a pak také o kontroly ve schválených masných výrobnách, též přes 6 000. Návštěvníky našich výsledků kontrol také zajímají mlékárny (přes 4 000 zájemců), drůbeží porážky (přes 3 000 zájemců) a zpracovny vajec (přes 2 000 zájemců).

Takovýto způsob prezentace výsledků státního veterinárního dozoru lze považovat za skutečně prospěšný především proto, že se veřejnost může přesvědčit, že naprostá většina potravin živočišného původu, které jsou uvolňovány do oběhu, je v pořádku. 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021