Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Naturland zakázal nanomateriály do kategorie

Nanotechnologie > Vlivy na zdraví - Archiv> Nanotechnologie> Vlivy na zdraví - Archiv
Aktuality > Aktuality

Naturland zakázal nanomateriály

Vydáno: 26.8.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Dana Nehasilová
Z obavy z možných rizik spojených s používáním nanomateriálů pro životní prostředí a lidský organismus zakázal Svaz ekologického zemědělství Naturland jejich používání.
Gräfelfing – Svaz ekologického zemědělství Naturland zakázal ve svých výrobcích používání nanomateriálů v potravinách a kosmetice a to i v obalových materiálech.
"V současné době víme příliš málo o možných dopadech nanomateriálů na životní prostředí a jejich účinku na lidský organismus. Proto Naturland s ohledem na ochranu spotřebitele vyhodnotil nanotechlologie jako rizikové technologie“, odůvodnil Hans Hohenester, ekologický zemědělec a předseda prezídia Naturlandu rozhodnutí o přijetí zákazu. Také Spolkový ústav pro hodnocení rizik (BfR) uvedl, že by riziko mohly představovat zejména produkty, ve kterých jsou obsaženy nanomateriály v nevázané formě.
Evropský parlament schválil 6. června zákonný předpis upravující označování potravin, které obsahují nanomateriály. Přítomnost všech nanočástic bude muset být jasně deklarována na obalu pomocí označení „Nano“ až od podzimu 2014.
Nanočástice v potravinách a kosmetice
Nanomateriály jsou používány v běžných potravinách ve formě pomocných a přídavných látek. Ve větším měřítku se nanočástice používají v kosmetice jako např. v ochranných prostředcích proti slunečnímu záření a v anti-aging produktech. Zda byla při výrobě daného produktu použita nanotechnologie, nemohou v současné době zákazníci nijak poznat. Svaz ekologického zemědělství Naturland se proto rozhodl zakázat na přechodnou dobu – do začátku roku 2012 – používání nanočástic v certifikovaných potravinách.
Použití nanočástic v kosmetice Naturland vyloučil již v roce 2009. „Výzkum rizik prokázal, že nanočástice jsou velmi mobilní a může docházet k jejich kumulaci ve vodě, půdě nebo v ovzduší. Nanočástice mohou volně pronikat buněčnými stěnami a hromadit se v krevním oběhu nebo v orgánech člověka. Než doloží výsledky dlouhodobých studií, že nanotechlogie nepředstavují pro lidi, zvířata a životní prostředí žádná rizika, musí být přehodnocena předloha příslušné směrnice, uvedl Hans Hohenester.
Doporučená ustanovení pro zákonodárce
Pouze úplná transparentnost umožní výrobcům, zpracovatelům a spotřebitelům rozhodnout se pro nebo proti produktům obsahujícím nanočástice. Naturland doporučuje proto zákonodárcům, aby do legislativní úpravy v oblasti používání nanotechnologií zakotvili následující ustanovení: 
  • Klasifikovat jako nanočástice částice menší než 300 nm a vyznačující se nanospecifickými účinky.
  • Používání nanomateriálů až po schválení.
  • Schválení pouze v případě, že se prokáže bezpečnost nanočástic pro lidský organismus a životní prostředí.
  • Povinnost deklarování a označování u všech produktů obsahujících nanomateriály.
  • Výzkum odhadu případných rizik a dopadů techniky by měl být finančně podporován ze strany státu.
Naturland verbietet Nanomaterialien
[2011-08-19], www.naturland.de, www.agrarheute.com
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021