Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Navrhované změny v legislativě EU ohledně drůbežího masa do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace

Navrhované změny v legislativě EU ohledně drůbežího masa

Vydáno: 16.10.2008
Tisk článku
Komise projednává změny v souvislosti s umožněním ošetření drůbeže chlórovým roztokem a s rozšířeným zájmem spotřebitelů o drůbeží polotovary.
V Evropském parlamentu je projednáván návrh Komise na změnu definic platných pro drůbeží maso. Primárním důvodem ke změnám je ošetření jatečných těl drůbeže chlórovým roztokem, které m ůže být podle nařízení 853/2004/ES o hygieně u živočišných produktů schváleno, které však není v souladu s definicemi v nařízení 1234/2007/ES o společné organizaci trhů (příl. I, část XX – kódy KN, příl. III část VII, příl. XIV část B – obchodní normy) a v prováděcím nařízení 543/2008/ES o tržních normách pro drůbeží maso, které se v tomto ohledu od r. 1990 zásadně nezměnily.
Také je třeba, aby legislativa reflektovala změny v chování spotřebitelů, kteří ve stále větší míře nakupují drůbeží maso v upravené formě (marinované aj.). Pokud se drůbeží maso prodává jako „čerstvé“, spotřebitelé předpokládají, že nebylo zmrazeno (podle nařízení 1234/2007/ES: „čerstvé drůbeží maso“ – není ztuhlé v důsledku mrazení a je skladováno při teplotách + 2 až + 4 ºC; nařízení 543/2008:“Čerstvá drůbež nesmí vykazovat žádné stopy po předchozím mražení.“ ). Jsou však zapotřebí příslušná ustanovení týkajících se drůbežích polotovarů.

EU Food Law, 2008, č. 359, s.11

Další informace
Commission submits to SCoFCAH proposal setting strict conditions for the antimicrobial treatment of poultry carcasses
POULTRY - EU-US Summit: Discussions on poultry meat treatments
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021