Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nejednoznačný efekt beta-glukanů do kategorie

Vlivy na zdraví - Archiv > Vlivy na zdraví - Archiv> Potravinářství - Archiv

Nejednoznačný efekt beta-glukanů

Vydáno: 6.10.2010
Tisk článku
Přehled poznatků ze studií o fyzikálně-chemických vlastnostech beta-glukanů z ovsa a ječmene a o jejich významu pro snižování cholesterolu.

Beta-glukany přítomné ve významném množství v ovsu a ječmenu (v mnohem menším množství v žitu a pšenici) jsou dlouhodobě zkoumány z hlediska účinku na snižování cholesterolu a v případě ječmene i z hlediska sladovnictví a pivovarství.

Klinické studie s izoláty beta-glukanů ukázaly, že glykemická odezva nezávisí jednoduše na množství beta-glukanů, ale na kombinaci jejich molekulové hmotnosti a koncentrace, a souvisí s viskozitou vytvářenou ve střevech. Vliv na snižování cholesterolu nebyl prokázán jednoznačně ve všech studiích. Variabilita výsledků může souviset s rozdílnou rozpustností a molekulovou hmotností, což ovlivňuje viskozitu. Poměrně ideálním sledováním je studie "Wolever" (2010), která podchycuje na jedné straně množství, molekulovou hmotnost a rozpustnost beta-glukanů a na druhé straně hladinu krevních lipidů. Četné opakované studie, které nepřinášejí komplexní informace o fyzikálně-chemických vlastnostech beta-glukanů obsažených v potravinách znamenají jen hromadění nejednoznačných a často zavádějících výsledků. Bohužel, neexistuje standardizovaná metodika pro hodnocení beta-glukanů. Stanovení molekulové hmotnosti vyžaduje použití nákladných sofistikovaných zařízení. Rovněž měření viskozity nad kritickou koncentrací by vyžadovalo standardizovanou metodu, protože je velmi citlivé na působení střižných sil.


Cereal Chemistry, 87, 2010, č. 4, s. 315-330

Objednávka kopie článku

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021