Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Německá databáze Safefood-online do kategorie

Rizikové faktory - Archiv > Rizikové faktory - Archiv> Potravinářství - Archiv
Aktuality > Aktuality

Německá databáze Safefood-online

Vydáno: 29.6.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Databáze Safefood-online je kompletní systém pro ukládání a vyhledávání veškerých relevantních údajů týkajících se závadných potravin.

Prostřednictvím evropského systému rychlého varování o potravinách a krmivech RASFF je každoročně hlášeno kolem 6 000 případů potravin znamenajících riziko pro zdraví.

Veřejnost věnuje této problematice velkou pozornost, a pokud je chybující podnik zveřejněn, musí počítat se značnými hospodářskými škodami a potenciálními ztrátami. U postižených výrobků často dochází ke stažení z trhu.

Informace z médií obvykle spotřebitele jen znejistí, protože často neuvádějí konkrétní údaje (šarži) o závadném výrobku, a tak důvěra spotřebitelů klesá.

Ve Velké Británii příslušný úřad zveřejňuje prostřednictvím internetu varování, přičemž jsou uváděny názvy výrobků a obrázky produktů. V Německu byla hlášení zveřejňována prostřednictvím BLV (Spolkový úřad pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin) jako anonymní.

Od října 2011 byl uveden do provozu společný portál spolkových zemí a BLV www.lebensmittelwarnung.de, který má sloužit spotřebitelům.

Jako kompletní systém pro ukládán
í a vyhledávání veškerých relevantních údajů týkajících se závadných potravin byla vytvořena databáze Safefood-online.de. Databáze obsáhle informuje o vzniklých nebezpečích a z nich odvozených rizicích. (Riziko konkretizuje nebezpečí a vyhodnocuje ho z hlediska cílového systému.)

Jsou shromažďovány informace ze systému RASFF i z šetření v konkrétních podnicích apod. Aktuálně obsahuje databáze přes 42 000 údajů od r. 2002 (datum, země původu, podnik, míra rizika aj.) Umožňuje např. vyhodnotit, jak často se riziko týká určité potraviny nebo jak je významné. Uváděné informace jsou ve třech stupních závažnosti, nejvýznamnější je varování.

Na základě informací, které jsou tak k dispozici se může podnikatel při plánování dovozu či výroby vyhnout rizikovým potravinám/surovinám, které nemají dobrou historii, nebo alespoň je upozorněn na rizika, která s určitou složkou souvisejí, a je třeba je kontrolovat. Např. v případě sušeného mléka je třeba věnovat pozornost přítomnosti chloramfenikolu a bakteriím Enterobacter sakazakii a salmonela. V případě bazalky je třeba věnovat pozornost salmonelám, E. coli, enterobakteriím, plísním, a také pesticidům (karbendazim, karbofuran, chlorpyrifos, dichlorvos, dimethoát, methamidofos, profenofos aj.).


Die Milchwirtschaft (DMW), 3, 2012, č. 8, s. 319-321
Objednávka kopie článku
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021