Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Německé vepřové bylo zatím v pořádku do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO

Německé vepřové bylo zatím v pořádku

Vydáno: 17.1.2011
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 17.1. 2011.

Ze zásilky 4 500 kg masa, které šlo podle informací z Německa do ČR z farmy, kde byly „dioxinové problémy“, šla zhruba polovina do Středočeského kraje, kde bylo maso rozdistribuováno v malých množstvích především do veřejného stravování a podařilo se dohledat a ještě pozastavit 145 kg, v Ústeckém kraji se podařila dohledat a pozastavit asi polovina, tj. 820 kg. Z tohoto masa byly odebrány vzorky a zaslány na vyšetření. Podle Karin Schwabenbauer, šéfky německé veterinární služby by nemělo být zdravotně závadné.

Nicméně se dioxinová aféra v Německu zřejmě rozrůstá do ještě větších rozměrů. Objevila se ještě jedna firma vyrábějící krmiva, kde použili surovin z průmyslové výroby s obsahem dioxinů. Problém se ukazuje být především v tom, že údajně byly problémy se zjištěním dioxinů v krmivech známy již delší dobu a… nic se nedělo. Zde by bylo dobré uvést, že takovýto problém by v ČR opravdu těžko vznikl, protože u nás vyšetřování provádějícím laboratořím (státním veterinárním ústavům) vyplývá z veterinárního zákona povinnost jakékoli nadlimitní zjištění čehokoli okamžitě sdělit jednak místně příslušné krajské veterinární správě, ale hlavně okamžitě i ústředí, tj. Státní veterinární správě ČR.

Kromě těchto skutečností sdělujeme, že vyšetřování zásilek z míst, kde se v Německu vyskytly problémy s dioxiny, stále probíhají. K dnešnímu dni bylo provedeno přes dvacet odběrů vzorků, navíc, navíc i drůbeže a krůt a v žádném z doposud vyšetřených vzorků nebyly zjištěny nadlimitní záchyty dioxinů.
 
S tímto způsobem kontrol počítáme podle potřeby určitě minimálně do konce měsíce.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021