Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Nepřijatelné formulační přísady u POR do kategorie

Aktuality > Aktuality

Nepřijatelné formulační přísady u POR

Vydáno: 13.8.2019
Tisk článku
Autor: SZÚ
Informace SZÚ

EU připravuje novelu, kterou doplní přílohu III nařízení (ES) č. 1107/2009, v platném znění - Seznam formulačních přísad, které jsou nepřijatelné jako součást přípravků na ochranu rostlin (POR).

SZÚ upozorňuje žadatele o hodnocení i držitele povolení POR, že se v EU připravuje novela výše uvedeného nařízení, kterým se bude specifikovat seznam přísad v příloze III. Jedná se o formulační přísady (čl. 27), které nejsou přijatelné jako součást POR.

Návrh části novela nařízení lze t. č. najít na webu Evropské Komise, ke stažení ZDE.

Je třeba, aby držitelé povolení se sami aktivně zajímali o seznam přísad navržených jako nepřijatelné a provedli revizi svých POR.

Na seznamu je především řada látek, které jsou klasifikované jako karcinogeny, mutageny v zárodečných buňkách nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1 (bez ohledu na podkategorii 1A nebo 1B), podezřené z endokrinní disrupce (ED), a několik dalších.

Všechny látky, které byly považovány za nepřijatelné z hlediska ochrany zdraví jsou v navrženém seznamu uvedeny. Nepřijatelné formulační přísady

 

Zdroj: SZÚ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018