Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nezakládání porostů meziplodin bude významnou prevencí proti šíření hrabošů do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Nezakládání porostů meziplodin bude významnou prevencí proti šíření hrabošů

Vydáno: 20.8.2020
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Tisková zpráva ÚKZÚZ

Z důvodu pokračující gradace hraboše na různých místech ČR je zásadní nevytvářet v době před setím a v době vzcházení ozimých plodin na orné půdě dočasné porosty, které hrabošům slouží jako přechodné útočiště a poskytují jim potravu a úkryt pro rozmnožování. Absence meziplodin v současné době představuje jednu z účinných preventivních nechemických metod ochrany před dalším nárůstem početnosti a škodlivosti hraboše polního.

Populace hraboše se od roku 2018 udržuje na úrovni kalamitního stavu, který způsobuje hospodářsky významné škody v různých regionech ČR. V únoru 2020 proto přijal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) dočasná mimořádná opatření proti přemnoženému hraboši s cílem aspoň částečně snížit zemědělcům hospodářské škody zejména na pícninách, ozimých plodinách a trvalých kulturách.

Přestože se populace hraboše v pozdním jaru 2020 celorepublikově snižovala, v létě 2020 vzrostla zejména v řadě okresů Středočeského a Ústeckého kraje, kde byl lokálně zaznamenán výskyt hraboše přesahující dvanáctinásobek prahu škodlivosti (200 aktivně užívaných nor hraboše na hektar).

Nárůst četnosti hraboše pokračuje také téměř ve všech ostatních krajích ČR a trvá tak mimořádný stav v ochraně rostlin podle platné rostlinolékařské legislativy ČR (§ 37a odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.).

Nevysévání meziplodin ve všech místech s výskytem hraboše polního na úrovni jeho prahu škodlivosti nebo vyšší považuje ÚKZÚZ při trvající kalamitě hraboše za důležitý preventivní nástroj v rámci komplexního přístupu ke snižování populací hraboše na lokální úrovni.

ÚKZÚZ proto nedoporučuje zemědělcům zakládat v letním a podzimním období 2020 meziplodiny na orné půdě, pokud je na dané lokalitě zaznamenán výskyt hraboše polního na úrovni jeho prahu škodlivosti nebo vyšší.

Výskyt hraboše v krajině je mozaikovitý a poměrně rychle se mění, proto nelze označit konkrétní pozemky za rizikové. Nicméně za nejvíce ohrožené považuje ÚKZÚZ k datu 19. 8. 2020 zejména okresy: Blansko, Chomutov, Jičín, Kladno, Litoměřice, Louny, Mělník, Most, Nymburk, Rakovník a Ústí nad Orlicí. Jde o okresy, kde bylo od 1. 7. 2020 potvrzeno alespoň pětkrát dosažení či překročení pětinásobku prahu škodlivosti, tj. že ÚKZÚZ potvrdil tyto extrémní výskyty alespoň na pěti lokalitách.

Z důvodu snížení hospodářských ztrát v důsledku kalamitních výskytů hraboše polního ÚKZÚZ aktuálně připravuje mimořádná opatření.  

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021