Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nitrátová směrnice a poradenská činnost na Grassland UK do kategorie

Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv

Nitrátová směrnice a poradenská činnost na Grassland UK

Vydáno: 29.5.2009
Tisk článku
Na dnu techniky Grassland UK 2009 byla vyčleněna speciální plocha s poradenskou službou týkající se implementace nitrátové směrnice se současným předváděním rozmetadel hnoje a injekční aplikační techniky v praxi.
Nejnovější změny v nařízeních nitrátové směrnice se ve Velké Británii dotýkají 68 % zemědělské půdy. Znamenají, že farmáři budou muset provést některá opatření týkající se skladování kejdy a hnoje, manipulace a techniky hnojení. Farmáři např. budou muset mít po 1. lednu 2012 skladovací kapacitu jímek a hnojišť na 5 měsíců (na 6 měsíců pro hnůj od prasat a drůbeže). Dále průměrná dávka dusíku produkovaná zvířaty na farmě nesmí překročit 170 kg . ha–1 a od stejného data musí být udržována plochá trajektorie rozmetaných částic maximálně do 4metrové výšky nad zemí.
Na dnu techniky Grassland UK 2009 byla vyčleněna speciální plocha s poradenskou službou týkající se implementace nitrátové směrnice se současným předváděním rozmetadel hnoje a injekční aplikační techniky v praxi. Byli zde zástupci společnosti ADAS, která se zabývá životním prostředím, trvale udržitelným zemědělstvím, zdravím a welfare zvířat a uzavíráním smluv týkajících se odpadového hospodářství. Prováděli zde poradenskou činnost týkající se určování obsahu živin, významu hnoje a ošetřování půdy. Kromě toho nabízeli software týkající se aplikace nitrátové směrnice v praxi. Společnost ECSFDI se zaměřuje na snižování hodnot znečišťování vodních toků zemědělskou činností. Její poradenská činnost je pro farmáře prováděna zdarma. Tato činnost zahrnuje separaci čisté a odpadní vody, omezování eroze půdy na polích a snižování nadměrného utlačení půdy koly vozidel a zemědělských strojů. Společnost Creedy Associates poskytuje poradenskou činnost na úseku výživy rostlin a na Grassland zdůrazňovala význam obsahu sušiny v kejdě při plánování jejího využití jako hnojiva. Kromě toho porovnávala klady a zápory injekčního zapravování kejdy a plošného povrchového rozstřiku. Zemědělská sekce Environment Agency poskytovala rady a informace farmářům ohledně nařízení nitrátové směrnice. Kingshay kromě poradenské činnosti zaměřené na zdravou půdu nabízela rozbory půdy. Maize Growers Association předváděla software ke stanovení obsahu dusíku v půdě na kukuřičných polích. 
Farmers Weekly, 150, 2009, č. 17, s. 62–63
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021