Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nová definice nanomateriálu do kategorie

Nanotechnologie > Vlivy na zdraví - Archiv> Nanotechnologie> Vlivy na zdraví - Archiv
Aktuality > Aktuality

Nová definice nanomateriálu

Vydáno: 9.1.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Dana Nehasilová
Evropská komise připravuje půdu pro společnou definici nanomateriálů.
Nanomateriály jsou podle normy přijaté Evropskou komisí na základě vědeckých doporučení Vědeckého výboru pro vznikající a nová rizika (SCENIHR) a Společného výzkumného střediska EU (JRC) materiály, ve kterých se velikost hlavních složek pohybuje mezi 1 a 100 nanometry, tzn. 10−9 m (miliardtiny metru). Návrh znění definice byl předmětem veřejné konzultace.
EU je první, kdo přišel s průřezovým pojmenováním nanomateriálů, které má být používáno pro všechny regulační účely. Průmysl potřebuje jasný konzistentní regulační rámec tohoto důležitého hospodářského odvětví a spotřebitelé si zaslouží přesné informace o těchto látkách. Je to významný krok směrem k řešení všech možných rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, který má zajistit, aby tato nová technologie mohla naplno využít svůj potenciál.
Oznámení o přijetí představuje důležitý krok směrem k větší ochraně občanů, jasně definuje, které materiály vyžadují zvláštní legislativní úpravu. Nanomateriály se již používají ve stovkách aplikací a spotřebních výrobků od zubních past, přes baterie, barvy až po oblečení. Rozvoj těchto látek je významnou hnací silou v oblasti posílení evropské konkurenceschopnosti. Nanomateriály představují značný potenciál pro pokrok v oblasti medicíny, ochraně životního prostředí a energetické účinnosti. Definice bude přezkoumána v roce 2014 s ohledem na technický a vědecký pokrok. V současné době používaná definice je založena na přístupu akcentujícím velikost částic materiálu spíše než na nebezpečí nebo rizicích. Definice popisuje nanomateriály jako přirozené, náhodné nebo vyráběné materiály obsahující částice, v nevázaném stavu nebo jako celky nebo aglomeráty a u kterých se velikost jednoho nebo více vnějších rozměrů u 50 nebo více procent obsažených částic pohybuje v rozmezí 1–100 nm.

New definition of nanomaterial
Fleischwirtschaft International, 26, 2011, č. 6, s. 7
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021