Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nová oznamovací povinnost při výskytu methicilin-rezistentního zlatého stafylokoka (MRSA) v Německu do kategorie

Rizikové faktory - Archiv > Rizikové faktory - Archiv> Potravinářství - Archiv
Biologická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Biologická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Nová oznamovací povinnost při výskytu methicilin-rezistentního zlatého stafylokoka (MRSA) v Německu

Vydáno: 1.11.2010
Tisk článku
Doprovodné údaje, vztahující se ke kontaminaci potravin MRSA, které poskytlo německé Spolkové ministerstvo zdravotnictví.
Spolkové ministerstvo zdravotnictví poskytlo údaje a fakta v souvislosti se stávajícími aktivitami tří výzkumných projektů prováděných na území Spolkové republiky Německo, které utřiďují aktuální stav poznatků co se týče výskytu MRSA v potravinovém řetězci.
Kmeny MRSA (methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus) produkují přeměněnou bílkovinu vázající penicilin, takže jsou resistentní vůči všem beta-laktamovým antibiotikům (Penicilin, Cephalosporin a Carbapeneme).
MRSA vede často k podobným infekcím jako u mikroorganismů citlivých antibiotika, které se ale podstatně hůře léčí, což má za následek vyšší úmrtnost pacientů.
Infekce patří k častým komplikacím poskytované lékařské péče. V Německu se ročně setkávají odhadem s 400 000 až 600 000 těchto onemocnění ročně. Byly mezi nimi i případy, během nichž byli pacienti infikováni Staphylococcem aureus (často označovaným jako zlatý stafylokok) rezistentním na methicillin (MRSA), přičemž zde stále více roste obtížný průběh vznikajících onemocnění.
Původce způsobuje především zápal plic, infekce při poranění a otravu krve. Rezistence velice omezuje možnosti ošetření a napomáhá dalšímu šíření nákazy.
Aby byly orgány ochrany zdraví včas informovány zejména o obtížných případech infekce způsobené MRSA a mohly tak rychleji přijmout nezbytná opatření, je pro budoucnost zavedena povinnost nahlásit na příslušný zdravotní úřad každý výskyt patogenů MRSA v krvi nebo v mozkomíšním moku, který se zjistí ve zdravotnických laboratořích. Je to v souladu s právním předpisem o povinnosti laboratoří podat hlášení z důvodu ochrany před šířením infekcí (Labormeldepflicht-Anpassungsverordnung), který je v platnosti od 1. července 2009.
Zavedení ohlašovací povinnosti pro MRSA je jednou ze 42 akcí Německé antibiotikum-rezistentní strategie (DART) v oblasti zdravotnictví. Hlavním cílem této strategie je snížit rezistenci vůči antibiotikům.
 
Fleischwirtschaft, 2010, 90, č. 3, s. 10-12 ISSN 0015-363X
MRSA-Daten und Fakten
Objednávka kopie článku
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021