Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nová Společná zemědělská politika má být odpovědí na nové výzvy do kategorie

TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Nová Společná zemědělská politika má být odpovědí na nové výzvy

Vydáno: 30.5.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva MZe ČR ze dne 27.5.2008.

Jak zabezpečit kvalitní potraviny za rozumnou cenu pro rostoucí světovou populaci? Jak současně zachovat biodiverzitu, chránit krajinu a přírodní zdroje? Jak dopadne prověrka funkčnosti Společné zemědělské politiky a jaké mechanismy ji budou nadále utvářet? O těchto otázkách debatovali resortní ministři sedmadvacítky členských států EU na neformální radě ministrů zemědělství a rybolovu ve slovinském Brdu.
 
V reakci na legislativní návrh k prověrce funkčnosti Společné zemědělské politiky, který minulý týden prezentovala Evropské komise, většina delegací členských států ocenila, že mnohem více akcentuje regionální aspekty oproti historickému hledisku uplatňovanému doposud. Společným tématem vystoupení byla dále problematika biopaliv a zajištění potravinové bezpečnosti. Česká republika podporuje modulaci jako nástroj přesouvající finanční prostředky z I. ve prospěch II. Pilíře, což přináší výrazné posílení zdrojů na potřebnou modernizaci evropského zemědělství. „Objem převáděných prostředků by ale měl být v jednotlivých členských státech srovnatelný,“ upozornil ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Česká republika usiluje o odstranění historických nesrovnalostí a prosazuje, aby nově zaváděná pravidla byla co nejméně zatížena byrokracií a respektovala specifickou zemědělskou strukturu jednotlivých zemí,“ doplnil Gandalovič.
 
Debata se samozřejmě dotkla i současné situace na světovém trhu komodit, kterou OSN označuje za potravinovou krizi. V této souvislosti se ČR staví za širší aplikaci inovačních technologií do zemědělské výroby a mezinárodní obchod oproštěný od diskriminačních prvků. „S ohledem na globální trendy se domníváme, že hledisko potravinové bezpečnosti a zajištění růstu potravinové produkce by se mělo opět stát jedním ze základních prvků Společné zemědělské politiky za současného odstraňovaní nejrůznějších bariér a omezení a ohleduplnosti k životnímu prostředí, “ uvedl ministr Gandalovič.
 
Podle komisařky Mariann Fischer Boel smyslem kontroly stavu SZP, tzv. Health Checkem, je oslabit spojení mezi přímými platbami a produkcí a tím umožnit zemědělcům pružněji reagovat na signály trhu a maximalizovat jejich produkční potenciál. Celá řada opatření, mezi jinými třeba snížení tržních intervencí, postupné navyšování kvót na mléko až do jejich úplného zrušení v roce 2015 nebo zrušení povinnosti vynětí orné půdy z produkce podle komisařky farmářům usnadní vypořádání se s novými výzvami, včetně klimatických změn, potřeby lepšího vodního hospodářství nebo ochrany biologické rozmanitosti.
 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021