Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nová strategie boje se zvířecími nákazami ve Švýcarsku do kategorie

Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Nová strategie boje se zvířecími nákazami ve Švýcarsku

Vydáno: 4.3.2010
Tisk článku
Švýcarská BVET ve snaze udržet vysokou kvalitu produktů živočišnéhom původu domácí provenience v podmínkách rozvoje světového obchodu a klimatických změn vypracovala novou Strategii ochrany zdraví zvířat 2010+.
Bern (BVET) – Švýcarská Federální veterinární správa (BVET) prezentovala novou „Strategii ochrany zdraví zvířat 2010+“. Díky této strategii by se měla v budoucích letech zlepšit prevence a zintenzívnit boj se zvířecími nákazami a i v podmínkách otevřeného trhu udržet kvalitativní ukazatele švýcarských produktů.
Podle vyjádření ředitele Mezinárodního epizootického úřadu v Paříži Bernarda Vallata přispívají k šíření zvířecích nákaz v posledním období zejména klimatické změny, špatná veterinární péče v některých zemích, stoupající potřeba živočišných bílkovin a rozvoj světového obchodu. Proto je nutné zlepšit veterinární péči v celosvětovém měřítku. Největšími výzvami bylo propuknutí slintavky a kulhavky ve Velké Británie v roce 2001, aktuální epidemie Q-horečky v Nizozemí a celoevropské rozšíření katarální horečky ovcí.
 
Strategie ochrany zdraví zvířat má pět cílů:
  • Švýcarská konfederace zesílí svoji vůdčí roli a angažování zejména v oblasti prevence, rané detekce a krizové péče.
  • Kantonální veterinární služby sjednotí svoji výkonnost a budou napomáhat posílení mezikantonální spolupráce.
  • Chovatelé zvířat a jiné dotčené subjekty budou výrazněji zahrnuty do rozhodovacího procesu a budou přebírat spoluzodpovědnost při kontrolním dozoru a boji s chorobami.
  • Bude vybudováno mezinárodní síťové propojení, podpořena aktivní vzájemná spolupráce s institucemi a organizacemi z oblasti zdraví zvířat.      
  • Výzkum veterinárního zdraví bude orientován na potřeby chovatelů a otevřených veterinárních služeb. Bude zintenzívněna vzájemná spolupráce s mezinárodním výzkumem.
 
Strategie zahrnuje i řadu konkrétních opatření k nimž patří: databanka očkovacích látek a modelové výpočty pro různé vakcinační scénáře u určitých onemocnění, vývoj aktivačního systému pro zemědělské podniky s kvalitní prevencí nákaz, výstavba centrálního iniciačního místa pro chovatele a veterinární lékaře pro případ výskytu neobvyklých symptomů onemocnění, jednotné mezikantonální nakládání s materiálem rizikovým z hlediska přenosu nákazy, pravidelná „nákazová“ cvičení na regionální a národní úrovni, posílení různých veterinárních služeb a zřízení národní pokladny veterinárních nákaz. Tyto a další návrhy budou v průběhu následujících měsíců a roků předmětem politické diskuse a krok za krokem implementovány.               
 
Schweiz mit neuer Strategie bei Tierseuchen
[2010-03-03], www.animal-health-online.de
 
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021